Template exploitatiebegroting

Template exploitatiebegroting

Een exploitatiebegroting is een winst-en verliesrekening, maar wordt ook wel resultatenrekening, exploitatierekening of staat van baten en lasten genoemd. De exploitatiebegroting is een onderdeel van het financieel plan. Hiermee wordt duidelijk welke omzet je per maand of kwartaal moet halen om de kosten te dekken en om dus winst te maken. In een exploitatiebegroting maak je inzichtelijk of je over een bepaalde periode winst of verlies verwacht te maken. Je zet je verwachte omzet en kosten tegen elkaar op om te kijken welke omzet je minimaal nodig hebt om alle kosten te dekken en winst te behalen. De begroting wordt opgesteld voor jezelf en voor externe financiers zodat iedereen hier rekening mee kan houden.

 

Waarom is een exploitatiebegroting belangrijk?

Het is altijd goed om inzicht in je financiën te hebben over een langere periode. Als jij als ondernemer ziet dat de omzet of de kosten van je onderneming toch niet helemaal lopen zoals de prognose die jij van tevoren opgesteld had kun je makkelijk direct bijsturen. Het is namelijk altijd belangrijk om als ondernemer winst te maken of in ieder geval over een bepaalde periode geen verlies te maken. 

Als je als startende ondernemer een financiering nodig hebt moet je altijd een exploitatiebegroting kunnen laten zien.

Hoe maak je een exploitatiebegroting?

  1. Bepaal hoeveel omzet je de komende jaren verwacht. Vermeld de verwachte omzet per jaar.
  2. Bepaal de verwachte inkoopwaarde over dezelfde periode. Trek deze verwachte inkoopkosten vervolgens van de verwachte omzet af zodat je de verwachte brutowinst kunt bepalen.
  3. Tel vervolgens alle bijkomende kosten bij elkaar op. Denk hierbij aan personeelskosten, kosten voor bedrijfsruimte, verzekeringen, etc. Ook de afschrijvingen van je bedrijfsmiddelen tel je bij deze kosten op. Trek alle (verwachte) kosten van de verwachte brutowinst af en het verwachte bedrijfsresultaat blijft over. Het bedrijfsresultaat wordt ook wel de nettowinst uit onderneming vóór belastingen benoemd.
  4. Trek van het verwachte bedrijfsresultaat vervolgens de inkomstenbelasting en de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering af om de bedragen exclusief btw over te houden.
  5. Het bedrag dat je overhoudt is  je verwachte nettowinst. Het verwachte bedrag dat je overhoudt is je ondernemersbeloning. Je kunt er ook voor kiezen om dit gedeelte in je bedrijf te laten zitten of te gebruiken voor aflossing of uitbreiding.

 Tips bij het maken van een exploitatiebegroting?

  • Maak verschillende scenario’s die realistisch zijn.
  • Neem opgehaalde opdrachten en orders op in de toelichting.
  • Een boekhouder of accountant kan je altijd goed helpen met het opstellen van de exploitatiebegroting.
  • Houd er rekening mee dat personeelskosten ongeveer 30% hoger zijn dan het brutoloon door kosten voor pensioen- en werkgeversverzekeringen.

Heb je hulp nodig? Wij ontwikkelden een exploitatiebegroting voorbeeld van het financiële plan in Excel om een begroting op te stellen voor jezelf en voor externe financiers. Dit template kun je makkelijk zelf invullen.

Download sjabloon Exploitatiebegroting

 

Ben je een startende ondernemer? Dan is het verstandig om je financieel plan op te stellen. Ook daar hebben we een gratis voorbeeld voor. Download sjabloon financieel plan.

 

Template exploitatiebegroting