Voorwaarden Toekomstgericht Ondernemen

Voorwaarden Toekomstgericht ondernemen

Vanuit Qredits ontwikkelden we het programma Toekomstgericht Ondernemen om ondernemers te ondersteunen bij het ontwikkelen van een duurzaam businessmodel voor je bedrijf. Hieronder lees je de voorwaarden van dit lesprogramma.

- Als jij je aanmeldt voor het programma is je plek definitief gereserveerd na betaling van de deelname kosten. Dus wil je zeker zijn van je deelname dan vragen we je de kosten ad €400,- z.s.m. aan ons te voldoen.

- Annuleren is kosteloos tot 10 dagen voor de aanvang van het programma. Bij latere annulering ben je 100% van de deelnamekosten verschuldigd.  

- Mochten wij genoodzaakt zijn een programma te annuleren (bijvoorbeeld bij onvoldoende aanmeldingen), dan informeren wij je minimaal 5 dagen van tevoren. Je krijgt de betaalde deelnamekosten terug binnen 14 dagen. Als jij je aanmeldt voor een nieuwe datum voor het programma, worden de kosten uiteraard verrekend. Bij annulering heb je geen recht op enige schadevergoeding.

- Op alle ter beschikking gestelde materialen in het kader van het programma ‘Toekomstgericht Ondernemen’, berust het intellectuele eigendomsrecht bij Qredits en/of haar licentiegevers. Uiteraard mag je het materiaal wel voor eigen gebruik hanteren.  

- Tijdens het programma kunnen foto’s en video-opnames worden gemaakt. Wanneer je je aanmeldt voor het programma, geef je ons toestemming om beelden (foto en video) waar je op staat te gebruiken voor promotiedoeleinden. Wil je dit niet, geef dit dan vóór, of direct bij aanvang van de les, door aan de betreffende docent

 

Voorwaarden Toekomstgericht Ondernemen