Voorwaarden Toekomstgericht Sociaal Ondernemen

Voorwaarden Toekomstgericht Sociaal Ondernemen

Vanuit Qredits ontwikkelden we het programma Toekomstgericht Sociaal Ondernemen om ondernemers te ondersteunen bij het ontwikkelen van een duurzaam businessmodel voor je bedrijf. Deelname is gratis voor jou als sociale ondernemer. Wel gelden de onderstaande (annulerings)voorwaarden als je je aanmeldt voor het programma Toekomstgericht Sociaal Ondernemen.

- Je kunt je gratis aanmelden voor dit programma. Bij aanmelding reserveren we een plek voor jou. Als je je binnen 10 werkdagen vóór aanvang van het programma afmeldt, of je zonder afmelding niet aanwezig bent tijdens twee of meer lessen, betaal je wel annuleringskosten à € 400,-.  

- Bij onvoldoende aanmeldingen mogen wij het programma annuleren. In dat geval informeren wij je minimaal 5 dagen van tevoren. Uiteraard kun je je weer aanmelden zodra een nieuwe datum bekend is. Je hebt geen recht op enige schadevergoeding.  

- Op alle ter beschikking gestelde materialen in het kader van het programma ‘Toekomstgericht Sociaal Ondernemen’, berust het intellectuele eigendomsrecht bij Qredits en/of haar licentiegevers. Uiteraard mag je het materiaal wel voor eigen gebruik hanteren.  

- Tijdens het programma kunnen foto’s en video-opnames worden gemaakt. Wanneer je je aanmeldt voor het programma, geef je ons toestemming om beelden (foto en video) waar je op staat te gebruiken voor promotiedoeleinden. Wil je dit niet, geef dit dan vóór, of direct bij aanvang van de les, door aan de betreffende docent. 

Voorwaarden Toekomstgericht Sociaal Ondernemen