Rente en kosten Bedrijfshypotheek

Rente en kosten Bedrijfshypotheek

Wat kost een bedrijfshypotheek eigenlijk? Een goede vraag. Daar we je graag antwoord op geven.

Rente

We rekenen een rente van  per jaar voor de bedrijfshypotheek. Deze rente staat gedurende de looptijd van de lening vast. Bij een verhoogd risico, kunnen we een opslag van 1% in rekening brengen. De hoogte van de rente voor jou hangt af van de onroerend goed waarde en het  dat wij aan de onderneming toerekenen.

Voor de hoogte van de rente gaan we uit van de actuele marktrente. We informeren regelmatig bij banken naar het actuele rentepercentage op (ongedekte) starterskredieten. Zo weten we zeker dat onze rente marktconform is.

Aflossen

De eerste 10 jaar van de looptijd is het maandbedrag dat je aan ons betaalt gelijk. Na 10 jaar wordt de rente opnieuw vastgesteld voor een periode van maximaal 10 jaar. Onze adviseur bespreekt met jou de looptijd van jouw lening. Hierbij wordt gekeken naar wat past bij jouw onderneming. De looptijd is minimaal 1 en maximaal 20 jaar. In bepaalde gevallen is vervroegd aflossen mogelijk. In paragraaf 7 van de Algemene Kredietvoorwaarden Bedrijfshypotheek zie je wat we hierover afspreken. Voor de algemene voorwaarden van een bedrijfshypotheek, zijn de algemene kredietvoorwaarden van MKB-krediet geldig.

Afsluitkosten

De afsluitkosten van een bedrijfshypotheek krediet zijn 1,5% van de lening.

Kosten voor administratieve handelingen

  • Voor het vrijgeven van zekerheden zoals o.a. kentekenbewijzen, verpand bedrijfsinventaris en verpande verzekeringen en/of het terugsturen van kentekenbewijzen of andere papieren zijn de kosten € 100 (incl. portokosten). Als voor de vrijgave van de zekerheden een taxatierapport opgesteld moet worden of notariële kosten moeten worden gemaakt, zullen deze in rekening worden gebracht.
  • Als er een wijziging in de betaling van rente en aflossing van het krediet gemaakt moet worden, dan worden daarvoor de eerste keer geen kosten in rekening gebracht. Vanaf de tweede keer dat een wijziging nodig is, rekenen we hiervoor een bedrag van € 100 per keer. Voorbeelden hiervan zijn een uitstel van aflossing of een wijziging van de looptijd van het krediet.

  • Kosten voor het verwerken van elke andere wijziging waarvoor in veel gevallen nieuwe kredietdocumentatie moet worden opgesteld, zoals akten en andere overeenkomsten, zijn € 250 per door te voeren wijziging. Voorbeelden hiervan zijn het wijzigen van  bedrijfsvorm, het wijzigen van de inschrijving in het Handelsregister,  in sommige gevallen het ontslag uit de hoofdelijkheid van een (mede)kredietnemer of borg en iedere andere wijziging met uitzondering van wat al onder punt 1 en 2 van dit overzicht is genoemd.

Lees de kleine lettertjes

We vinden het belangrijk dat je weet waar je ‘ja’ tegen zegt als je een krediet bij ons afsluit. Download daarom de Algemene Kredietvoorwaarden Bedrijfshypotheek * en lees ze goed door.

* De Algemene Kredietvoorwaarden MKB-krediet gelden als de Algemene Kredietvoorwaarden van de Bedrijfshypotheek.

Hoeveel wil je lenen?

Vul hieronder je wensen in en krijg direct een indicatie van je maandbedrag.
Advies nodig? Vul dan onze kredietscan in.

€ 0 € 0
per maand

De rente varieert van 7,75% tot 9,75% afhankelijk van je situatie. Klik hier voor meer informatie

Rente en kosten Bedrijfshypotheek