ABN AMRO Foundation

ABN AMRO Foundation

Het uitgangspunt voor de maatschappelijke betrokkenheid van ABN AMRO is het versterken van mensen; het programma heet ook ‘Mensen voor Mensen’. Dit doen we door programma’s en projecten te organiseren waarbij onze medewerkers zich actief kunnen inzetten in de maatschappij.

ABN AMRO Foundation (AAF) stimuleert medewerkers van de bank om zich in te zetten voor de maatschappij. Alle partijen profiteren daarvan: de doelgroep, de medewerker en de organisatie. Bijvoorbeeld door het verbreden van iemands blik, het opdoen van nieuwe competenties, het leren kennen van mensen of omgevingen buiten je belevingswereld. Vaak blijkt ook dat personen uit beide groepen gelijke uitdagingen ontmoeten en veel van elkaar leren.

www.abnamro.nl

Kies een coach bij jou in de buurt

ABN AMRO Foundation