IDEA

IDEA

IDEA staat voor: Intergrated Development of Entrepeneurial Activities. “Wij verbinden en ondersteunen partijen in het creëren van samenhang en stabiliteit”.

Opgericht in 2000 als samenwerkingsverband tussen Defensie, VNO NCW, Platform Defensie Bedrijfsleven en de politiek. Dit initiatief werd genomen door de toenmalige Bevelhebber der Strijdkrachten, die in Bosnië-Herzegovina behoefte zag aan economische impulsen.

Het vastzitten van de economie was destijds een bedreiging voor de stabiliteit. Een groep reserveofficieren met veel ervaring in het bedrijfsleven werd bijeengebracht om uitgezonden te worden naar Bosnië-Herzegovina.

Het doel was om te counselen, trainen en begeleiden van ondernemers in (post-) conflictgebieden, onder het motto: "waar gewerkt wordt, wordt niet gevochten". Het netwerk Economie/IDEA is een eenheid van het 1 Civiel Militair Interactie Commando van de Koninklijke Landmacht. In het kader van de operationele gereedstelling van de IDEA-listen worden naast de militaire basisvaardigheden ook civiele vaardigheden getraind.

In samenwerking met Qredits worden coaches uit het netwerk Economie/IDEA ingezet om hun civiele counselingsvaardigheden te trainen. En dat specifiek op basis van militaire commandovoering.

Deze oefening, Sparkling Exercise (SPEX) helpt de leden van het netwerk Economie/IDEA te trainen om waar dan ook ter wereld ingezet te kunnen worden.

 

IDEA