Corona-overbruggingskrediet

Corona-overbruggingskrediet

Is jouw bedrijf door corona getroffen? Dan kun je voor een overbruggingskrediet bij Qredits terecht. Want als sociale kredietverstrekker willen we ook in deze tijden klaarstaan om ondernemers te helpen.

Qredits is er voor iedere startende of bestaande ondernemer in Nederland. Deze kredietfaciliteit voor ondernemers is bedoeld ter overbrugging van de coronacrisis periode.  

Direct een Overbruggingskrediet aanvragen

Wat zijn de voorwaarden? 

 • Microkrediet, maximaal 25.000,- 
 • Voor bestaande ondernemers (niet voor starters) 
 • Looptijd: Maximaal 48 maanden, waarvan de eerste 6 maanden geen aflossing
 • Deze aflossingsvrije periode kan verlengd worden naar 12 maanden
 • Rente 2% in het eerste jaar, daarna 5,75%
 • Behandelkosten: € 275,- 
 • In afwijking van artikel 7 van de algemene voorwaarden kan de klant na het eerste jaar boetevrij aflossen
 • Gratis gebruik Qredits CrisisCoach 
 • Algemene voorwaarden van Microkrediet zijn van toepassing

Welke gegevens hebben wij van je nodig? 

We hebben de volgende informatie nodig om je aanvraag in behandeling te nemen. Hoe completer je dit aanlevert, des te sneller kunnen we je helpen:

 • Korte beschrijving van de situatie van je onderneming vóór de crisis en je verwachting tijdens en na de crisis
 • Opsomming van welke overheidsmaatregelen je gebruik hebt gemaakt of gaat maken? 
 • Beknopte onderbouwing van je gewenste financieringsbedrag. Welke kosten moet je gaan overbruggen? En wat is jouw inschatting van de periode die met de financiering overbrugd kan worden? 

Financiële informatie 

Naast de bovenstaande informatie willen we ook graag de onderstaande cijfers van je ontvangen:

 • Definitieve jaarcijfers van 2019 en cijfers 2020
 • Tussentijdse cijfers 2021 (kolommenbalans/uit je eigen administratie)
 • Overzicht van je (financiële) privésituatie, hiervoor kun je de Qredits privé begroting invullen. Hier vragen we om een minimaal overzicht van je maandlasten, zodat we later samen het maandbedrag kunnen afstemmen.
  Heb je al deze informatie bij de hand? Dien dan hier je aanvraag in.
  Nog een vraag? Neem dan gerust contact met ons op. We helpen je namelijk graag verder.

Gesprek CrisisCoach 

Bij dit overbruggingskrediet hoort een gratis CrisisCoach. Vanuit onze poule van vrijwillige Qredits-coaches hebben professionals en ervaren ondernemers zich aangemeld om in deze crisistijden ondernemers onafhankelijk telefonisch te coachen. Soms heb je als ondernemer namelijk even iemand nodig met wie je kunt sparren. Dat doen we graag én is gratis voor iedere ondernemer. Want Qredits is meer dan krediet alleen.  

Qredits voert het overbrugginskrediet uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De Nederlandse overheid verwacht van ondernemingen dat ze bij hun bedrijfsactiviteiten rekening houden met mens, milieu en maatschappij in lijn met internationale OESO-richtlijnen en mensenrechtenverdragen. 

Wil jij gebruik maken van dit overbruggingskrediet? Dien dan nu je aanvraag in.  

Nu een Overbruggingskrediet aanvragen

Corona-overbruggingskrediet