Qredits wordt gesteund door betrouwbare partners

5.978 Microkredieten
verstrekt aan ondernemers

2.456 e-learnings afgenomen
sinds september 2012

150 downloads per dag
van het sjabloon Ondernemingsplan

60% van de klanten
ontvangt coaching

]]