Qredits wordt gesteund door betrouwbare partners

5.533 Microkredieten
verstrekt aan ondernemers

2.168 e-learnings afgenomen
sinds september 2012

100 downloads per dag
van het sjabloon Ondernemingsplan

60% van de klanten
ontvangt coaching