Rente en kosten Flexibel krediet

Rente en kosten Flexibel krediet

Wat kost een Flexibel krediet eigenlijk? Een goede vraag. Waar we je graag antwoord op geven.

Rente

Je betaalt alleen rente over het opgenomen bedrag. We vragen een rente van 1,2% per maand voor het Flexibel krediet. Dit wordt eens per kwartaal bij je in rekening gebracht. 

Voor het beheren van je Flexibel krediet vragen wij 0,25% van de limiet per kwartaal.

Behandelkosten

Als je een Flexibel krediet afsluit, rekenen we kosten voor de screening van het ondernemingsplan en de administratie. De kosten van de coaching vallen hier niet onder. Hoe hoog de behandelkosten zijn, hangt af van de hoogte van het krediet.

Hoogte van de lening behandelkosten
t/m € 5.000 € 275
€ 5.001 t/m € 15.000 € 400
€ 15.001 t/m € 25.000 € 550

Wij kunnen flexibele kredieten aanbieden tussen de € 5.000,- en € 25.000,-, in staffels van € 5.000,-.

Kosten voor administratieve handelingen

Als de kredietvoorwaarden veranderen, dan brengen we extra kosten in rekening.

  • Voor het vrijgeven van zekerheden zoals o.a. kentekenbewijzen, verpand bedrijfsinventaris en verpande verzekeringen en/of het terugsturen van kentekenbewijzen of andere papieren zijn de kosten € 100 (incl. portokosten). Als voor de vrijgave van de zekerheden een taxatierapport opgesteld moet worden of notariële kosten moeten worden gemaakt, zullen deze in rekening worden gebracht.

  • Als er een wijziging in de betaling van rente en aflossing van het krediet gemaakt moet worden, dan worden daarvoor de eerste keer geen kosten in rekening gebracht. Vanaf de tweede keer dat een wijziging nodig is, rekenen we hiervoor een bedrag van € 100 per keer. Voorbeelden hiervan zijn een uitstel van aflossing of een wijziging van de looptijd van het krediet.

  • Kosten voor het verwerken van elke andere wijziging waarvoor in veel gevallen nieuwe kredietdocumentatie moet worden opgesteld, zoals akten en andere overeenkomsten, zijn € 250 per door te voeren wijziging. Voorbeelden hiervan zijn het wijzigen van bedrijfsvorm, het wijzigen van de inschrijving in het Handelsregister, in sommige gevallen het ontslag uit de hoofdelijkheid van een (mede)kredietnemer of borg en iedere andere wijziging met uitzondering van wat al onder punt 1 en 2 van dit overzicht is genoemd.
Rente en kosten Flexibel krediet