Rente en kosten Hypothecair krediet

Rente en kosten Hypothecair krediet

Wat kost een hypothecair krediet eigenlijk? Een goede vraag. Waar we je graag antwoord op geven.

Rente

We rekenen een rente van  per jaar voor het hypothecair krediet. De rente staat vast gedurende de hele looptijd van de lening. Bij een verhoogd risico, kunnen we een opslag berekenen van 1%.Hoe hoog de rente voor jou is, hangt af van de waarde van het onroerend goed en het  dat wij aan de onderneming toerekenen.

Voor de hoogte van de rente gaan we uit van de actuele marktrente. We informeren regelmatig bij banken naar het actuele rentepercentage op (ongedekte) starterskredieten. Zo weten we zeker dat onze rente marktconform is.

Aflossen

Het maandbedrag dat je aan ons betaalt, is de eerste 10 jaar van de looptijd gelijk. Na 10 jaar wordt de rente opnieuw vastgesteld voor een periode van maximaal 10 jaar. Met je adviseur spreek je een looptijd af die bij jouw onderneming past. Dit is minimaal 1 en maximaal 20 jaar. Vervroegd aflossen is in bepaalde gevallen mogelijk. In paragraaf 7 van de Algemene Kredietvoorwaarden Hypothecair krediet zie je wat we hierover afspreken. Voor de algemene voorwaarden van een hypothecair krediet, zijn de algemene kredietvoorwaarden van MKB-krediet geldig.

Afsluitkosten

De afsluitkosten van een hypothecair krediet zijn 1,5% van de lening. Met een maximum van
€ 2.500.

Kosten voor administratieve handelingen

  • Voor het vrijgeven van zekerheden zoals o.a. kentekenbewijzen, verpand bedrijfsinventaris en verpande verzekeringen en/of het terugsturen van kentekenbewijzen of andere papieren zijn de kosten € 50 (incl. portokosten). Als voor de vrijgave van de zekerheden een taxatierapport opgesteld moet worden of notariële kosten moeten worden gemaakt, zullen deze in rekening worden gebracht.
  • Als er een wijziging in de betaling van rente en aflossing van het krediet gemaakt moet worden, dan worden daarvoor de eerste keer geen kosten in rekening gebracht. Vanaf de tweede keer dat een wijziging nodig is, rekenen we hiervoor een bedrag van € 50 per keer. Voorbeelden hiervan zijn een uitstel van aflossing of een wijziging van de looptijd van het krediet.

  • Kosten voor het verwerken van elke andere wijziging waarvoor in veel gevallen nieuwe kredietdocumentatie moet worden opgesteld, zoals akten en andere overeenkomsten, zijn € 250 per door te voeren wijziging. Voorbeelden hiervan zijn het wijzigen van  bedrijfsvorm, het wijzigen van de inschrijving in het Handelsregister,  in sommige gevallen het ontslag uit de hoofdelijkheid van een (mede)kredietnemer of borg en iedere andere wijziging met uitzondering van wat al onder punt 1 en 2 van dit overzicht is genoemd.

Lees de kleine lettertjes

We vinden het belangrijk dat je weet waar je ‘ja’ tegen zegt als je een krediet bij ons afsluit. Download daarom de Algemene Kredietvoorwaarden Hypothecair krediet * en lees ze goed door.

* De Algemene Kredietvoorwaarden MKB-krediet gelden als de Algemene Kredietvoorwaarden van het Hypothecair krediet.

Hoeveel wil je lenen?

Vul hieronder je wensen in en krijg direct een indicatie van je maandbedrag.
Advies nodig? Vul dan onze kredietscan in.

€ 0 € 0
per maand

De rente varieert van 7,75% tot 9,75% afhankelijk van je situatie. Klik hier voor meer informatie

Rente en kosten Hypothecair krediet