Overbruggingskrediet

Overbruggingskrediet

Is jouw bedrijf door corona getroffen? Dan kun je voor een overbruggingskrediet bij Qredits terecht. Daar hebben we de afgelopen weken hard aan gewerkt. Want als sociale kredietverstrekker willen we ook in deze tijden klaarstaan om ondernemers te helpen.

Qredits is er voor iedere startende of bestaande ondernemer in Nederland. Deze kredietfaciliteit voor ondernemers is bedoeld ter overbrugging van de coronacrisis periode.  

Wat zijn de voorwaarden? 

 • Microkrediet, maximaal 25.000,- 
 • Voor bestaande ondernemers (niet voor starters) 
 • Looptijd: Maximaal 48 maanden, waarvan de eerste 6 maanden geen aflossing
 • Deze aflossingsvrije periode kan verlengd worden naar 12 maanden
 • Rente 2% in het eerste jaar, daarna 5,75%
 • Behandelkosten: € 275,- 
 • In afwijking van artikel 7 van de algemene voorwaarden kan de klant na het eerste jaar boetevrij aflossen
 • Gratis gebruik Qredits CrisisCoach 
 • Algemene voorwaarden van Microkrediet zijn van toepassing

Welke gegevens hebben wij van je nodig? 

We hebben de volgende informatie nodig om je aanvraag in behandeling te nemen. Hoe completer je dit aanlevert, des te sneller kunnen we je helpen:

 • Korte beschrijving van de situatie van je onderneming vóór de crisis en je verwachting tijdens en na de crisis
 • Opsomming van welke overheidsmaatregelen je gebruik hebt gemaakt of gaat maken? 
 • Beknopte onderbouwing van je gewenste financieringsbedrag. Welke kosten moet je gaan overbruggen? En wat is jouw inschatting van de periode die met de financiering overbrugd kan worden? 

Financiële informatie 

Naast de bovenstaande informatie willen we ook graag de onderstaande cijfers van je ontvangen:

 • Definitieve jaarcijfers van 2018 en minimaal voorlopige cijfers 2019
 • Tussentijdse cijfers 2020 (kolommenbalans/uit je eigen administratie)
 • Overzicht van je (financiële) privésituatie, hiervoor kun je de Qredits privé begroting invullen. 

Gesprek CrisisCoach 

Bij dit overbruggingskrediet hoort een gratis CrisisCoach. Vanuit onze poule van vrijwillige Qredits-coaches hebben professionals en ervaren ondernemers zich aangemeld om in deze crisistijden ondernemers onafhankelijk telefonisch te coachen. Soms heb je als ondernemer namelijk even iemand nodig met wie je kunt sparren. Dat doen we graag én is gratis voor iedere ondernemer. Want Qredits is meer dan krediet alleen.  
 
Wil jij gebruik maken van dit overbruggingskrediet? Dien dan nu je aanvraag in.  

Nu een Overbruggingskrediet aanvragen

Overbruggingskrediet