Veelgestelde vragen

Hieronder vind je de meest gestelde vragen over de financieringsproducten van Qredits. 
Direct je antwoord. Met handige zoekfunctie.

 • Hoe kom ik in aanmerking voor een krediet?

  Bij een totale financieringsbehoefte tot € 250.000 kom je bij Qredits in aanmerking voor een zakelijk krediet, mits de (eventueel) aanwezige bestaande financieringen niet te hoog zijn.

  De documenten die je nodig hebt, hangen af van het krediet (Microkrediet of MKB-krediet) dat je aanvraagt. Daarbij maakt het uit of je een startende of bestaande ondernemer bent of dat je een bedrijf gaat overnemen.

  Zie hier de checklist voor het Microkrediet.

  Zie hier de checklist voor het MKB-krediet.

 • Is een ondernemingsplan noodzakelijk om een starterskrediet aan te vragen?

  Ja, bij een startende onderneming is het hebben van een goed ondernemingsplan essentieel bij de beoordeling van je aanvraag. Qredits biedt verschillende hulpmiddelen aan om een ondernemingsplan te schrijven. Zo kun je gebruik maken van het gratis sjabloon ondernemingsplan. Ook kun je aan de slag gaan met onze e-learning Ondernemingsplan Schrijven. Wil je persoonlijke hulp bij het maken van een ondernemingsplan, dan kunnen onze coaches je helpen.

 • Hoeveel kan ik maximaal bij Qredits lenen?

  Qredits verstrekt zakelijke krediet tot een maximum van € 250.000.

 • Ik heb meer nodig dan € 250.000. Kan ik bij Qredits terecht?

  Indien je kredietbehoefte groter is dan € 250.000 is het belangrijk dat je het kredietbedrag dat je extra nodig hebt, eerst rond hebt gekregen bij bijvoorbeeld een bank. De totale kredietbehoefte van de onderneming mag niet groter zijn dan € 500.000, dus inclusief de financiering van Qredits en de totale financiering bij een bank. Wij laten de hypothecaire financiering buiten beschouwing. Dit is van toepassing op zowel startende als bestaande ondernemers.

 • Neemt Qredits ook bestaande zakelijke kredieten over?

  Nee, de leningen van Qredits dienen hoofdzakelijk voor investeringen in bedrijfsactiviteiten.

 • Kan mijn bv ook krediet aanvragen bij Qredits?

  Wij nemen ook kredietaanvragen voor een bv in behandeling. Wij vragen in dat geval altijd om een volledige of gedeeltelijke privé borgstelling, afhankelijk van het aangevraagde krediet en de situatie, van de directeur en eventuele aandeelhouder(s).

 • Welke rechtsvormen komen bij Qredits in aanmerking voor een bedrijfskrediet?

  Aanvragen van ondernemingen die de rechtsvorm eenmanszaak, maatschap, vennootschap onder firma (vof), commanditaire vennootschap (cv) of bv hebben, kunnen door Qredits in behandeling worden genomen voor een bedrijfskrediet. Aanvragen van ondernemingen met een buitenlandse rechtsvorm, zoals GmbH, Ltd. en SA worden niet in behandeling genomen.

 • Kom ik nog in aanmerking voor financiering als ik een BKR-codering heb?

  Een BKR-codering betekent niet dat je bij voorbaat uitgesloten bent van een lening. Qredits beoordeelt dit per situatie.

 • Is het noodzakelijk eigen geld in te brengen?

  Nee, dit is niet per definitie noodzakelijk, maar afhankelijk van je ondernemingsplan en de beschrijving van het investeringsdoel. Wij zullen per aanvraag beoordelen in hoeverre het totale risico acceptabel is om zonder eigen inbreng te kunnen verstrekken. Eigen inbreng verhoogt over het algemeen de kans op het verkrijgen van de financiering.

 • Welke branches zijn uitgesloten van kredietaanvragen?

  Aanvragen die vallen onder de volgende branches neemt Qredits niet in behandeling.

  - Sexgerelateerde bedrijven en daaraan gerelateerde erotische branches
  - Coffeeshops
  - Geldwisselkantoren en/of pandjeshuizen
  - Drugsgerelateerde ondernemingen
  - Wapenhandel
  - Commercieel vastgoed
  - Handelsbedrijven met importtransacties van en exporttransacties naar politiek en economisch instabiele landen

 • Hoe gaat Qredits om met schuldsanering (WSNP) en faillissement?

  Heeft een aanvrager te maken met schuldsanering (WSNP) of faillissement, dan kan hij eventueel een krediet aanvragen bij Qredits. Een belangrijke voorwaarde is wel dat de schuldsanering of het faillissement succesvol zijn afgerond.

 • Ik ben in het buitenland actief. Komt mijn bedrijf toch in aanmerking voor een lening?

  Je komt in aanmerking voor een lening als het merendeel van de bedrijfsactiviteiten plaatsvinden in Nederland.

 • Kan ik bij Qredits een krediet aanvragen in de vorm van een rekening courant?

  Je kan bij Qredits een Flexibel krediet aanvragen tot € 25.000. Dit betekent dat je flexibel geld kan opnemen wanneer jij daar behoefte aan hebt. En je betaalt alleen rente 1% over het opgenomen bedrag.

  Het Flexibel krediet kan ook worden aangevraagd in combinatie met één van onze andere financiele producten: een Microkrediet, MKB-krediet of een Hypothecair krediet.

 • Kom ik zonder eigen inbreng (geld en/of goederen) in aanmerking voor een lening bij Qredits?

  Ja, in principe is er geen eigen inbreng nodig om in aanmerking te komen voor een lening bij Qredits.

 • Financiert Qredits ook werkkapitaal?

  Je kan bij Qredits een Flexibel krediet aanvragen tot € 25.000. Dit betekent dat je flexibel geld kan opnemen wanneer jij daar behoefte aan hebt. En je betaalt alleen rente 1% over het opgenomen bedrag.

  Het Flexibel krediet kan alleen worden aangevraagd in combinatie met een van onze andere financiele producten: een Microkrediet, MKB-krediet of een Hypothecair krediet.

 • Vraagt Qredits om een borg?

  Qredits vraagt niet standaard om een borg. Afhankelijk van de totale risico inschatting van het ondernemingsplan kan de ondernemer gevraagd worden in hoeverre iemand voor de lening borg zou kunnen staan. Een borg verhoogt over het algemeen de kans op het verkrijgen van de financiering.

 • Is onderpand voor het verkrijgen van een lening noodzakelijk?

  Nee, er is in veel gevallen geen onderpand nodig om in aanmerking te komen voor een lening bij Qredits. In bepaalde situaties kan het voorkomen dat de bedrijfsadviseur het wel noodzakelijk acht.

 • Moet ik eerst een aanvraag bij een bank indienen voordat ik bij Qredits een aanvraag kan doen?

  Voor een microkrediet aanvraag tot € 50.000 is het niet verplicht om een afwijzing te hebben van de bank. Wij adviseren wel eerst een aanvraag bij een bank te doen. Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie kan dit misschien voordeliger uitpakken dan een lening bij Qredits.

  Voor een MKB-krediet aanvraag is het noodzakelijk om een afwijzing of doorverwijzing van een bank te hebben.

 • Wat is de maximale looptijd van een lening?

  De maximale looptijd van een Microkrediet is 10 jaar. De maximale looptijd van een MKB-krediet verschilt per type lening en kan oplopen tot 20 jaar. Qredits adviseert de looptijd zo kort mogelijk te houden. De bedrijfsadviseur van Qredits zal dit samen met je bespreken.

 • Hoe wordt de aflossingstermijn van mijn lening bepaald?

  De aflossingstermijn wordt bepaald op basis van je persoonlijke situatie. Dit is dus maatwerk. Veelal is de looptijd gelijk aan de economische levensduur van het investeringsobject.

 • Welke aflossingsvormen worden er gehanteerd?

  Bij een Microkrediet hanteren wij de annuïteit aflossingsvorm. Met een annuïteit aflossing betaal je elke maand een vast bedrag bestaande uit rente en aflossing. Binnen de terugbetalingsperiode blijven de maandlasten gelijk. In de loop van de tijd verandert de samenstelling van het bedrag: je betaalt dan steeds minder rente en lost elke maand steeds meer af.

  Bij een MKB-krediet kan er gekozen worden tussen de annuïteit aflossing of de lineaire aflossing. Met een lineaire aflossing betaal je elke maand een vast bedrag bestaande uit rente en aflossing. Binnen de terugbetalingsperiode daalt je schuld, betaal je minder rente en daalt dus automatisch je maandbedrag.

  Bij het Borgstellingskrediet geldt een lineair aflossingsvorm.

 • Wat is het verschil tussen annuiteit en lineair?

  Met een annuïteit aflossing betaal je elke maand een vast bedrag bestaande uit rente en aflossing. Binnen de terugbetalingsperiode blijven de maandlasten gelijk. In de loop van de tijd verandert de samenstelling van het bedrag: je betaalt dan steeds minder rente en lost elke maand steeds meer af. Dus: annuïteit=gelijke maandlasten.

  Met een lineaire aflossing betaal je elke maand een vast bedrag bestaande uit rente en aflossing. Binnen de terugbetalingsperiode daalt je schuld, betaal je minder rente en daalt dus automatisch je maandbedrag. Dus: lineair = dalende maandlasten.

 • Kan ik zelf kiezen van welke aflossingsvorm ik gebruik maak?

  Bij een MKB-krediet kan er gekozen worden tussen de annuïteit aflossing of de lineaire aflossing. Met uitzondering van het Borgstellingskrediet.
  Bij een Microkrediet geldt de annuïteit aflossingsvorm.

 • De maandelijkse incasso van rente en/of aflossing is mislukt, wat nu?

  Je kunt het bedrag zelf overmaken. Het IBAN nummer dat je voor handmatige betalingen kunt gebruiken is NL75RABO0125571704 t.n.v. Qredits. Vermeld bij handmatige betalingen altijd je klantnummer!

 • Kan ik mijn starterskrediet of bedrijfskrediet tussentijds boetevrij aflossen?

  In geval van een Microkrediet is na het eerste jaar de mogelijkheid om jaarlijks 10% van de hoofdsom boetevrij af te lossen. Extra aflossen of ineens aflossen is onder voorwaarden ook mogelijk. De hieraan verbonden voorwaarden staan in paragraaf 7 van de Algemene Kredietvoorwaarden Microkrediet.

  In geval van een MKB-krediet is na het eerste jaar de mogelijkheid om jaarlijks 5% van de hoofdsom boetevrij af te lossen. Extra aflossen of ineens aflossen is onder voorwaarden ook mogelijk.. De hieraan verbonden voorwaarden staan in paragraaf 8 van de Algemene Kredietvoorwaarden MKB-krediet.

 • Kan ik een lening ook binnen één jaar aflossen?

  Extra aflossen of ineens aflossen van een Microkrediet binnen het eerste jaar is onder voorwaarden mogelijk. De hieraan verbonden voorwaarden staan in paragraaf 6 van de Algemene Kredietvoorwaarden Microkrediet.

  Extra aflossen of ineens aflossen van een MKB-krediet binnen het eerste jaar is onder voorwaarden ook mogelijk. De hieraan verbonden voorwaarden staan in paragraaf 7 van de Algemene Kredietvoorwaarden MKB-krediet.

 • Hoe snel kan ik over de lening beschikken?

  Qredits probeert je binnen 14 dagen na het gesprek met een bedrijfsadviseur duidelijkheid te geven. Bij goedkeuring worden de noodzakelijke akten opgemaakt en verstuurd. Na ontvangst van de getekende akten, wordt binnen 5 werkdagen het krediet op je zakelijke rekening overgemaakt.

 • Mijn bedrijf bestaat al een aantal jaren, kan ik toch een krediet bij Qredits krijgen?

  Ja, Qredits verstrekt zakelijke leningen aan startende en bestaande ondernemers met een maximale kredietbehoefte van € 250.000.

 • Hoe gaat Qredits om met een combinatiefinanciering?

  In het geval van een combinatiefinanciering is het voor Qredits van belang dat de bancaire financiering eerst goedgekeurd is. Vervolgens kan je een aanvraag indienen bij Qredits. De aangevraagde bancaire financiering mag niet veel groter zijn dan € 250.000,-.

 • Krijg je altijd een coach als je een krediet bij Qredits afsluit?

  Voor coaching kun je zelf kiezen als je een krediet bij Qredits afsluit. Het hangt af van je ondernemerskwaliteiten of de bedrijfsadviseur van Qredits begeleiding door een coach adviseert. Het doel van de bedrijfscoach is je te helpen om een succes te maken van je onderneming. Heb je zelf al een coach, dan kan de bedrijfsadviseur nagaan of deze voldoende begeleiding biedt.

 • Wat is een Flexibel krediet?

  Het Flexibel krediet is een krediet tot € 25.000 wat flexibel kan worden opgenomen. Zo heb je altijd ruimte om in te spelen op jouw financiële behoefte.

 • Hoeveel bedraagt de rente van het Flexibel krediet?

  We vragen een rente van 1% per maand voor het Flexibel krediet. Dit wordt eens per kwartaal in rekening bij je gebracht. De rente staat vast gedurende de looptijd van het krediet.

 • Hoelang is de looptijd van het Flexibel krediet?

  De looptijd van het Flexibel krediet is tot wederopzegging.

 • Tot hoeveel kan ik maximaal lenen met het Flexibel krediet?

  Voor het Flexibel krediet kun je  maximaal € 25.000 lenen.

  Je spreekt met ons een limiet af hoeveel je maximaal kunt lenen: € 10.000, € 15.000, € 20.000 of € 25.000.

 • Welke kosten komen er bij het Flexibel krediet kijken?

  We vragen een rente van 1% per maand voor het Flexibel krediet. Dit wordt eens per kwartaal in rekening bij je gebracht. De rente staat vast gedurende de looptijd van het krediet.

  Daarnaast rekenen we kosten voor de screening van je documenten en de administratie. Als je al krediet bij ons hebt afgesloten, dan vragen we behandelkosten:

  Hoogte van de lening behandelkosten
  Van € 10.000 tot € 15.000 € 400
  Van € 15.000 tot € 25.000 € 550

  Voor het beheren van je Flexibel krediet vragen wij 0,25% van het limiet per kwartaal.

 • Gaat een Flexibel krediet altijd gecombineerd met een krediet van Qredits?

  Nee, je hoeft geen Microkrediet of MKB-krediet bij ons te hebben afgesloten, om een Flexibel krediet aan te vragen. Je kan eenvoudig een Flexibel krediet online aanvragen via onze website.

 • Kan Flexibel krediet ook gecombineerd worden met een Microkrediet of een MKB-krediet?

  Ja, dat kan. Je kunt een Flexibel krediet combineren met een Microkrediet of MKB-krediet. Zolang het totaal geleende bedrag bij Qredits niet meer is dan € 250.000. Dit is inclusief het limiet van het Flexibel krediet (€ 25.000). Over het totaalbedrag wordt dan vervolgens de behandelkosten via een staffel berekend.

 • Waarom verlaagt Qredits de rente met 1%?

  Door de goede financiële ontwikkelingen binnen Qredits kunnen we het rentepercentage voor alle nieuwe Microkredieten en MKB-kredieten vanaf 1 januari 2017 met 1% te verlagen! Het streven van ons is altijd geweest om, indien het financieel mogelijk is, een deel van ons rendement terug te geven aan ondernemers. Want de doelstelling van Qredits is niet om winst te maken, maar om winst te laten maken!

 • Per wanneer is het rentetarief verlaagd?

  Het nieuwe rentetarief is per 1 januari 2017 verlaagd. Als je overeenkomst voor 1 januari 2017 gedateerd is, dan geldt het oude tarief. Alle overeenkomsten die gedateerd zijn na 1 januari 2017 hebben het nieuwe rentetarief en profiteren daarmee van deze renteverlaging.

 • Is het rentetarief ook voor bestaande klanten?

  Het rentetarief bij deze renteverlaging geldt voor alle nieuwe klanten of bestaande klanten die een nieuwe lening afsluiten na 1 januari 2017.

 • Kan ik mijn huidige lening bij Qredits oversluiten naar het nieuwe rentetarief?

  Het is helaas niet mogelijk je huidige lening bij Qredits over te sluiten n.a.v. deze renteverlaging. Je hebt getekend voor een vast rentepercentage gedurende de looptijd van je lening. Bij Qredits is het niet mogelijk om een lening over te sluiten.

Veelgestelde vragen