Rente en kosten Microkrediet

Rente en kosten Microkrediet

Wat kost een krediet eigenlijk? Een goede vraag. Waar we je graag antwoord op geven!!!

Rente

We rekenen een rente van  per jaar voor het Microkrediet. De rente staat vast gedurende de hele looptijd van de lening.

Voor de hoogte van de rente gaan we uit van de actuele marktrente. We informeren regelmatig bij banken naar het actuele rentepercentage op (ongedekte) starterskredieten. Zo weten we zeker dat onze rente marktconform is.

Behandelkosten

Als je een krediet afsluit, rekenen we kosten voor de screening van het ondernemingsplan en de administratie. De kosten van de coaching vallen hier niet onder. Hoe hoog de behandelkosten zijn, hangt af van de hoogte van het krediet.

Hoogte van de lening behandelkosten
t/m € 5.000 € 275
€ 5.001 t/m € 15.000 € 400
€ 15.001 t/m € 35.000 € 550
€ 35.001 tot € 50.000 1,65% van de lening met een max. van € 750

Kosten voor administratieve handelingen

Als de kredietvoorwaarden veranderen, dan brengen we extra kosten in rekening.

  • Voor het vrijgeven van zekerheden zoals o.a. kentekenbewijzen, verpand bedrijfsinventaris en verpande verzekeringen en/of het terugsturen van kentekenbewijzen of andere papieren zijn de kosten € 100 (incl. portokosten). Als voor de vrijgave van de zekerheden een taxatierapport opgesteld moet worden of notariële kosten moeten worden gemaakt, zullen deze in rekening worden gebracht.

  • Als er een wijziging in de betaling van rente en aflossing van het krediet gemaakt moet worden, dan worden daarvoor de eerste keer geen kosten in rekening gebracht. Vanaf de tweede keer dat een wijziging nodig is, rekenen we hiervoor een bedrag van € 100 per keer. Voorbeelden hiervan zijn een uitstel van aflossing of een wijziging van de looptijd van het krediet.

  • Kosten voor het verwerken van elke andere wijziging waarvoor in veel gevallen nieuwe kredietdocumentatie moet worden opgesteld, zoals akten en andere overeenkomsten, zijn € 250 per door te voeren wijziging. Voorbeelden hiervan zijn het wijzigen van bedrijfsvorm, het wijzigen van de inschrijving in het Handelsregister, in sommige gevallen het ontslag uit de hoofdelijkheid van een (mede)kredietnemer of borg en iedere andere wijziging met uitzondering van wat al onder punt 1 en 2 van dit overzicht is genoemd.

Lees de kleine lettertjes

We vinden het belangrijk dat je weet waar je 'ja' tegen zegt als je een krediet bij ons afsluit. Download daarom de Algemene Kredietvoorwaarden Microkrediet en lees ze goed door.

Hoeveel wil je lenen?

Vul hieronder je wensen in en krijg direct een indicatie van je maandbedrag.
Advies nodig? Vul dan onze kredietscan in.

€ 0 € 0
per maand

De rente varieert van 7,75% tot 9,75% afhankelijk van je situatie. Klik hier voor meer informatie

Rente en kosten Microkrediet