Primeur: EigenBaas Avondschool voor migranten

Primeur: EigenBaas Avondschool voor migranten

Gisteren vond de kick-off plaats van de eerste EigenBaas Avondschool voor migranten in Rotterdam. Daarmee is een grote wens van Qredits in vervulling gegaan om iets te kunnen betekenen en het ondernemerschap te stimuleren voor migranten met een status. Qredits heeft hiervoor het bestaande EigenBaas Avondschool-programma uitgebreid met tien weken en individuele persoonlijke coaching.

Dat dit project belangrijk en vernieuwend is, bewijst de grote belangstelling tijdens de kick-off. Directeur-Generaal Bernard ter Haar van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, benadrukte het belang om migranten te stimuleren voor ondernemerschap. Dat is goed voor Nederland en de kans op succes!

Er zijn dertien deelnemers gestart, die vrijwel allemaal een eigen bedrijf hadden in het land van herkomst. Bijzonder inspirerend om te zien hoeveel kennis deze mensen al hebben en na een enorm moeilijk traject nu zeer gemotiveerd in Nederland opnieuw voor ondernemerschap kiezen. De deelnemers komen oorspronkelijk uit Syrië, Armenië en Turkije en hebben allemaal het inburgeringstraject doorlopen. Eén voor één hebben zij prachtige ideeën, waaronder een Arabisch taalinstituut, een herenkapsalon en een taarten- en cateringbedrijf.

Dit pilotproject is georganiseerd door Qredits in samenwerking met Vluchtelingenwerk Nederland en de lokale afdeling van Vluchtelingenwerk in Rotterdam. Daarnaast hebben het Albeda College en de gemeente Rotterdam bijgedragen aan de start van dit project. Het doel is om met deze pilot een blauwdruk te ontwikkelen voor ondernemerschapsontwikkeling voor migranten, die de komende jaren kan worden uitgerold in Nederland.

De EigenBaas Avondschool voor migranten is een traject van 20 weken, waarin de deelnemers les krijgen in alle facetten van het ondernemersplan aangevuld met extra gastlessen uit de praktijk over belangrijke onderwerpen zoals de belastingwetgeving, verzekeringen, financieren, persoonlijke effectiviteit en het gebruik van social media. Daarnaast heeft elke deelnemer een persoonlijke coach die hem of haar ondersteund bij het schrijven van het ondernemingsplan (aan de hand van onze e-learning Ondernemingsplan Schrijven) en daarbij ook de lessen vertaalt naar de praktijk.

Op 23 januari 2018 zijn de pitches van de ondernemingsplannen. We kijken hier enorm naar uit!

Wil je meer weten over onze EigenBaas Avondscholen? Klik hier voor meer informatie.

Primeur: EigenBaas Avondschool voor migranten