800 nieuwe Europese ondernemingen opgericht in een jaar tijd

800 nieuwe Europese ondernemingen opgericht in een jaar tijd

Qredits neemt deel aan Citi Foundation en Youth Business International partnership en investeert in onderwijsprogramma.

Een jaar na de oprichting van Youth Business Europe (YBE) zijn 3,430 jonge ondernemers geholpen en 795 nieuwe ondernemingen gestart. Qredits maakt deel uit van dit netwerk van zes non-profit organisaties uit Nederland, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië en Zweden. Dit samenwerkingsverband is het resultaat van een partnership tussen Citi Foundation en Youth Business International met als doel het bestrijden van jeugdwerkeloosheid. Alle zes organisaties bieden financiële en non-financiële diensten aan startende en aspirant ondernemers.

Jeugdwerkloosheid

Volgens recente data van ILO (International Labor Organization) stijgt het jeugdwerkloosheidsgehalte weer. Om dit tij te keren heeft Qredits als nationale microfinancieringsorganisatie in Nederland flink geïnvesteerd in een onderwijsprogramma wat dit jaar al door meer dan 2,000 scholieren is afgerond: het EigenBaas Programma mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Citi Foundation i.s.m. Youth Business International. Gezien het succes van het EigenBaas schoolprogramma wat op ruim 25 MBO opleidingen (40+ individuele studierichtingen) wordt aangeboden heeft Qredits nu ook een EigenBaas Avondschool voor uitkeringsgerechtigden opgericht.

Je eigen bedrijf ervaren

Elske van der Kolk, minorcoördinator van het Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap op de HAN, heeft een aantal keren studenten begeleid die het EigenBaas-programma hebben doorlopen. "De studenten hebben het programma positief ervaren. Ze vonden vooral de praktijkvoorbeelden erg nuttig. Op die manier kunnen ze van andere ondernemers leren hoe het er nu echt aan toe gaat als je een eigen bedrijf hebt."

Ondersteuning vanuit YBEurope

Youth Business Europe heeft als doel gesteld om gezamenlijk tussen juli 2015 en juni 2017 5.500 jonge ondernemers te ondersteunen in het starten of uitbreiden van 1,760 bedrijven. Dit wordt uitgevoerd in samenwerking met de lokale Citi kantoren in de zes landen. Verder wordt er binnen het internationale netwerk veel informatie uitgewisseld over best practices, kennis en methodes.

YBI

YBI is een internationaal netwerk van onafhankelijke non-profit organisaties die jonge ondernemers ondersteunen d.m.v. training, financiering, coaching en andere tools ter bevordering van de werkgelegenheid. YBI leden in 48 landen hebben al een totaal van 100.000 jonge ondernemers geholpen een onderneming te starten, waarvan er naar schatting nog 70% actief zijn na drie jaar. Veel van deze bedrijven zijn gegroeid, hebben werkgelegenheid gecreëerd en significant bijgedragen aan de steden waar ze gevestigd zijn.

Citi Foundation

Citi Foundation werkt wereldwijd aan het bevorderen van economische vooruitgang met name in gebieden met lage inkomens. Wij investeren in initiatieven die financial inclusion bevorderen en werkgelegenheid creëren voor jonge ondernemers om zo bruisende gemeenschappen te ontwikkelen. De aanpak van Citi Foundation is 'More than Philanthropy'; hiermee zet zij haar enorme expertise en mankracht in om haar missie te vervullen door leiderschap en innovatie. Zie www.citifoundation.com.

800 nieuwe Europese ondernemingen opgericht in een jaar tijd