Kredietverlening stimuleren door verlenging garantieregeling

18-12-2012

Minister Henk Kamp van Economische Zaken (EZ) kondigde maandag in een brief aan de Tweede Kamer enkele maatregelen aan om de kredietverlening aan bedrijven te stimuleren. Eén ervan is het permanent maken van de Garantie Ondernemingsfinanciering, de zogenoemde GO-faciliteit. Hierbij verleent de overheid een garantie voor bankkredieten tussen € 1,5 mln en € 50 mln; de garantie geldt voor de helft van het kredietbedrag.

‘Goede toegang tot financiering vormt een belangrijk aspect om duurzame groei te realiseren’, aldus de minister in zijn brief aan de Kamer. Volgens hem blijkt uit de jongste Financieringsmonitor van EZ dat een stijgend percentage bedrijven geen financiering kan krijgen. De belangrijkste reden voor afwijzing van het bankkrediet is een te hoog risicoprofiel. De garantiefaciliteiten van de overheid voorzien daarom nog steeds in een behoefte, aldus Kamp.

De GO-garantieregeling zou op 31 december 2013 komen te vervallen. Voor volgend jaar heeft het kabinet € 400 mln beschikbaar voor deze garantiestelling.

Financieringsmonitor

Uit de Financieringsmonitor, die is samengesteld door onderzoeksbureau EIM/Panteia, blijkt dat vooral het kleinbedrijf moeite heeft geld aan te trekken. Van de kredietaanvragen van het kleinbedrijf wordt 52% afgewezen. In de visie van Ro Braaksma, één van de onderzoekers, ligt dit niet alleen aan de terughoudendheid van banken. ‘In een aantal gevallen worden geen goede bedrijfsplannen overlegd. Veel ondernemers uit deze bedrijfscategorie geeft ook aan onvoldoende aandacht te hebben voor het cijfermatige aspect.’

Het permanent maken van de GO-faciliteit zal het kleinbedrijf niet helpen. De kredietaanvragen van dit type bedrijf liggen vaak beneden de ondergrens van € 1,5 mln. Kamp stelt daarom voor de bevoegdheid van Qredits, de organisatie voor microkredieten, uit te breiden. Het kredietplafond zou omhoog moeten van € 50.000 naar € 150.000. Qredits-directeur Roy Spit: ‘Daarover voeren we nog overleg met de overheid en met banken. Een krediet van € 150. 000 is geen microkrediet meer te noemen.’ Verder wil Kamp alternatieve financieringsbronnen zoals crowdfunding stimuleren.

Volledig artikel: Fd.nl

Kredietverlening stimuleren door garantie