Bedrijven mogen sneller afschrijven in 2013

Bedrijven mogen sneller afschrijven in 2013

In 2013 mogen bedrijven van investeringen die ze doen direct 50% van het investeringsbedrag in mindering op de winst brengen, normaal is dat 20% per jaar.

Normaliter dient iedere investering met een aanschafwaarde van meer dan €450,- in minimaal 5 jaar te worden afgeschreven. Bedragen beneden dit drempelbedrag mogen direct ten laste van de winst worden gebracht. Een uitzondering geldt voor startende ondernemers: zij mogen in de eerste drie jaar willekeurig afschrijven.

Met deze maatregel gaan bedrijven die investeren in 2013 minder belasting betalen. Daar staat tegenover dat er in de restjaren minder kan worden afgeschreven, waardoor de belastingdruk weer wordt geëgaliseerd.

Bron: ZZP-Nederland

Bedrijven mogen sneller afschrijven in 2013