E-learning Ondernemingsplan Schrijven

De microfinancieringsorganisatie PerMicro uit Italië heeft op 22 mei 2014 de handtekening gezet om de e-learning Ondernemingsplan Schrijven van Qredits te introduceren op de Italiaanse markt. De e-learning zal volledig vertaald worden naar het Italiaans en worden aangepast aan de lokale wensen. PerMicro verstrekt microkredieten tot 25.000 euro en richt zich bij de beoordeling, net als Qredits, onder andere op de haalbaarheid van het ondernemingsplan. Ze verwachten met de e-learning een grote groep aspirant-ondernemers te kunnen coachen bij het schrijven van het ondernemingsplan en hierdoor kwalitatief betere aanvragen te ontvangen. De verwachting is dat begin juli de Italiaanse versie van de e-learning in gebruik zal worden genomen.

Ook andere microfinancierings- en coachingsorganisaties in Europa zien de toegevoegde waarde van de e-learning Ondernemingsplan Schrijven. Om de geïnteresseerde landen een goede indruk te geven over de opzet en de inhoud, wordt de e-learning momenteel vertaald in het Engels. Deze internationale versie zal in juni worden gelanceerd tijdens het jaarlijkse congres van de European Microfinance Network in Lissabon. De verwachting is dan ook dat op korte termijn verschillende landen zullen volgen. De kosten voor de vertaling worden gesubsidieerd door YBI (Youth Business International)

E-learning Ondernemingsplan Schrijven