Een bijzonder bezoek in Londen

Een bijzonder bezoek in Londen

Het doel van YBI is de jeugdwerkeloosheid te bestrijden in de leeftijdscategorie van 18-35 jaar, waarbij de focus ligt op het stimuleren van ondernemerschap. Jeugdwerkeloosheid is een wereldwijd probleem waarvan het percentage momenteel al op 40% ligt. In Nederland is de werkloosheid onder jeugd met een percentage van 18% nog nooit zo hoog geweest.

Leden van het netwerk, verspreid over 30 landen in de wereld,  richten zich gezamenlijk  op drie aandachtsgebieden:  financiële ondersteuning door het verstrekken van leningen, coaching door een ervaren bedrijfscoach en training. Het doel is ondernemerschap onder jongeren te stimuleren, waardoor er meer banen gecreëerd worden, nieuwe producten op de markt komen en de levensomstandigheden van jongeren verbeterd wordt. Deze doelstelling sluit nauw aan bij de visie van Qredits.

YBI wil samen met hun leden informatie en ervaringen uitwisselen om effectiever te werk te gaan in het stimuleren van ondernemerschap wereldwijd.

Commercieel directeur Roy Spit van Qredits had  tijdens de welkomstreceptie van het congres een persoonlijke ontmoeting met Z.K.H. Prins Charles in het St. James’ Palace in London. De prins heette naast Qredits ook de nieuwe leden uit Peru,  Zweden en Italië van harte welkom.

Een bijzonder bezoek in Londen