€ 20 miljoen aan kredieten

€ 20 miljoen aan kredieten

In het eerste halfjaar van 2016 is er meer dan €20 miljoen krediet verstrekt aan startende en bestaande ondernemers via Qredits. Een groei van 8% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2015. Het aantal kredietaanvragen is gestegen met 18% en het aantal verstrekte kredieten met 17%.

De eerste zes maanden van 2016 heeft Qredits succesvol afgesloten. Het aantal Microkrediet aanvragen (kredieten tot € 50.000) en het aantal MKB-kredieten aanvragen (kredieten van € 50.000 tot en met € 250.000) is gestegen van 3.600 in het eerste halfjaar van 2015 naar 4.250 in het eerste van halfjaar 2016. Een groei van 18%. De groei van het aantal aanvragen is vooral zichtbaar bij MKB-kredieten: 50% meer in 2016 dan in 2015. Voor Microkredieten is dat 9%.

Goede kwaliteit

De ondernemingsplannen die Qredits heeft ontvangen waren van goede kwaliteit hetgeen ervoor gezorgd heeft dat er 17% meer kredieten zijn verstrekt. Het eerste halfjaar waren er dat 775. Dit heeft uiteindelijk geleid tot € 20 miljoen kredietverstrekking aan ondernemers in Nederland. Een groei van 8% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2015.

Nieuw werkkapitaal product

Naast de € 20 miljoen heeft Qredits nog ruim € 650.000 uitgeleend via Flexibele kredieten. Dit financieringsproduct, geïntroduceerd in juni j.l., is een zakelijk doorlopend krediet tot € 25.000 wat de ondernemer flexibel kan opnemen. Dit zogenaamde werkkapitaalkrediet biedt de ondernemer ruimte om debiteuren te betalen, voorraden aan te schaffen of om kortlopende kosten te financieren. Een gemiddeld Flexibel krediet is op dit moment € 18.000.

Stabiel

Er is geen specifieke branche of regio waarvan Qredits meer aanvragen ontvangt. Het is een groei in zijn geheel. De verhouding tussen startende ondernemers (70%) en bestaande ondernemers (30%) blijft stabiel. Bij de aanvragen van het MKB-krediet zien we wel een groei in het aantal bestaande ondernemers: 35% ten opzichte van 30% in het eerste halfjaar van 2015.

Qredits

Qredits is een private non-profit instelling die ondernemers in Nederland ondersteunt bij het succesvol starten van of investeren in hun bedrijf door het aanbieden van kredieten tot € 250.000, coaching en tools. Qredits heeft de afgelopen jaren 8.000 ondernemers gefinancierd voor een totaal bedrag van 167 miljoen euro. Na drie jaar is 93% van deze ondernemers nog steeds actief. De organisatie bestaat uit 55 vaste medewerkers en 650 vrijwillige coaches. Daarmee is Qredits na de commerciële banken de grootste kredietverstrekker voor het MKB in Nederland.

€ 20 miljoen aan kredieten