Eerste participanten Microfinanciering beleggingsfonds

Eerste participanten Microfinanciering beleggingsfonds

Samen investeren zij 1,25 miljoen euro in het fonds om daarmee de kredietverlening aan het Kleinbedrijf  in Nederland te bevorderen. Elwin Groenevelt, algemeen directeur van Qredits, is verheugd: “We willen met het fonds zoveel mogelijk (oud) ondernemers en maatschappelijke organisaties de kans geven om mee te helpen om de kredietverlening aan het Kleinbedrijf in Nederland te verbeteren. We zijn ontzettend blij met de eerste drie participanten, zij voegen de daad bij het woord en investeren daadwerkelijk in het Kleinbedrijf.”

Microfinanciering Nederland Fonds

Het fonds is het eerste Microfinanciering Fonds in Nederland en belegt in de kernactiviteit van Qredits: het verstrekken van Microkredieten tot 50.000 euro aan ondernemers. Het fonds heeft als doel om een financieel en sociaal rendement te behalen via een investering in Qredits Obligaties. Qredits zal met deze middelen leningen verstrekken aan startende en bestaande ondernemers met een levensvatbaar ondernemingsplan die geen financiering kunnen krijgen via het reguliere circuit. Het doel dit jaar is om vijf miljoen euro op te halen bij foundations en particulieren. De minimale inleg is 100.000 euro.

Start Foundation

Start Foundation is een onafhankelijk maatschappelijk investeerder die werk wil creëren en behouden voor mensen voor wie een baan niet zo vanzelfsprekend is. “Het MKB is dé banenmotor van de arbeidsmarkt. Bovendien komt 30% van de kredietnemers van Qredits uit een uitkering. Wij zien het Microfinanciering Fonds als een uitstekende manier om ons geld missie-gerelateerd in te zetten. Liever in Nederland de werkgelegenheid stimuleren, dan een vage obligatie in Azië. Dat is pas werkend vermogen." Jos Verhoeven, directeur Start Foundation.

Dura Participatie BV

Dura Participatie BV maakt onderdeel uit van de IMP-groep. De kernactiviteit van Dura Participatie BV is verstrekking van risicodragend kapitaal. “Dit fonds stimuleert de economie in Nederland en dat is voor Dura Participatie BV belangrijk. Het is echt een broedplaats voor de toekomstige MKB bedrijven en dat is mooi om te zien." Bart Dura, directeur Dura Participatie BV.

Fonds1818

Fonds 1818 steunt maatschappelijke projecten in de regio Haaglanden. Het fonds stimuleert maatschappelijk ondernemerschap en investeert in ondernemingen die aansluiten bij de doelstellingen. “Fonds 1818 wil maatschappelijk ondernemerschap stimuleren door te investeren in commerciële projecten die passen bij de doelstellingen van het fonds. Via het verstrekken van microkredieten hoopt het fonds vooral startende ondernemers een kans te bieden en nieuwe arbeidsplaatsen te creëren.” Boudewijn de Blij, directeur Fonds1818.

Eerste participanten Microfinanciering beleggingsfonds