Promotieonderzoek effecten Microfinanciering

Promotieonderzoek effecten Microfinanciering

De komende vier jaar zal het eerste promotieonderzoek worden gedaan naar de sociale en economische effecten van Microkredieten in ontwikkelde economieën. Dit onderzoek richt zich in dit geval specifiek op Nederland. Onderzoeker Drs. Alija Ibrahimovic voert dit onderzoek uit onder begeleiding van (co)-promotoren Prof. Dr. Frank Verbeeten MBA en Dr. Niels Bosma van de Universiteit Utrecht, Dr. Lex van Teeffelen van de Hogeschool Utrecht en Qredits Microfinanciering Nederland. 

Ibrahimovic zal voor het onderzoek Qredits gebruiken als case in Nederland. De komende twee jaar zal hij op verschillende manieren gegevens verzamelen van zowel klanten als ondernemers die geen krediet hebben gekregen.

Het onderzoek is opgebouwd uit vier deelonderzoeken met de volgende thema's: de sociale effecten van Microkredieten, de economische effecten van Microkredieten, de economische en financiële effecten van coaching en het gebruik van simpele management accounting en controle systemen (MACS) door ondernemers.

In ontwikkelde economieën is nog nooit eerder, op deze schaal, onderzoek verricht naar Microkredieten. Impact studies zijn voornamelijk uitgevoerd in nog ontwikkelende economieën. Het unieke van dit onderzoek is dat er wordt gekeken naar de invloed van financiering, in dit geval Microkrediet, op de maatschappelijke betrokkenheid in een ontwikkeld land als Nederland.

Ibrahimovic verwacht dat het ontvangen van een Qredits Microkrediet een positief effect heeft op zowel het economische aspect van de ondernemers als het sociale.

De eerste onderzoeksresultaten van een tweetal deelonderzoeken zullen begin volgend jaar worden gepubliceerd.

Qredits

Qredits is een private non-profit instelling die ondernemers in Nederland ondersteunt bij het succesvol starten van of investeren in hun bedrijf door het aanbieden van kredieten tot € 250.000, coaching en tools. Qredits heeft de afgelopen jaren 8.000 ondernemers gefinancierd voor een totaal bedrag van 167 miljoen euro. Na drie jaar is 93% van deze ondernemers nog steeds actief. De organisatie bestaat uit 55 vaste medewerkers en 600 vrijwillige coaches. Daarmee is Qredits na de commerciële banken de grootste kredietverstrekker voor het MKB in Nederland.

 

Promotieonderzoek effecten Microfinanciering