Extra stimulans microfinanciering

27-08-2010

Op 24 augustus 2010 hebben Rabobank, ING, ABN-Amro, BNG en het ministerie van Economische Zaken in Den Haag een nieuwe financieringsovereenkomst gesloten met Qredits. De banken geven een lening aan Qredits van € 30 miljoen, waarvan de helft afkomstig is van de BNG en de andere helft van de drie banken. De overheid staat borg voor 80% van de lening die BNG aan Qredits geeft. Bij een gemiddelde van lening van € 20.000 kunnen 1500 ondernemers op weg worden geholpen. De Raad voor de Microfinanciering heeft bij de totstandkoming van de nieuwe financiering een bemiddelende rol gespeeld.

 

Geld verdienen

Minister Van der Hoeven (Economische Zaken) ondertekende namens de overheid de overeenkomst met Qredits. Zij benadrukte dat een eigen bedrijf voor heel veel mensen dé manier is om mee te doen in onze samenleving. 'Om hun brood te verdienen. En om bij te dragen aan onze economie. Ondernemers zijn de kurk waar onze economie op drijft. Zeker in economisch moeilijke tijden moeten we er alles aan doen om ons vermogen om geld te verdienen te vergroten.'

 

Qredits

Sinds januari 2009 kunnen ondernemers een microkrediet verkrijgen via Qredits. Dit is een stichting die is opgericht met steun van de banken, waarbij het ministerie van Economische Zaken een bedrag van € 15 miljoen beschikbaar heeft gesteld om leningen te kunnen verstrekken. Qredits heeft de afgelopen 1,5 jaar met dit bedrag ruim 800 kredieten verstrekt. De € 15 miljoen van EZ is vanwege het hoge aantal succesvolle aanvragen nu vrijwel uitgeput.

 

Coaching en krediet

Onder microfinanciering in Nederland wordt verstaan coaching en krediet tot € 35.000. Daardoor kunnen jaarlijks velen de stap zetten om hun ideeën voor het starten van een eigen bedrijf in de praktijk te brengen. Deze groep aspirant-ondernemers konden eerder geen bedrijf starten vanwege een beperkte toegang tot kapitaal en een gebrek aan ondernemersvaardigheden.

 

Financiering op eigen kracht

Het streven is dat Qredits op termijn zonder overheidssteun financiering uit de markt kan halen en daarmee op eigen kracht microkredieten in Nederland kan verstrekken. 'Het financiële landschap is echter sterk veranderd', aldus Van der Hoeven. 'Er wordt steeds kritischer naar dit soort leningen gekeken. Meewerken aan extra financiering betekent dat ondernemers op dit moment microkredieten kunnen blijven aanvragen en dat zorgt ervoor dat ondernemers hun talenten kunnen blijven ontplooien.'

Extra stimulans microfinanciering