Faillissementen op laagste niveau 2013

Faillissementen op laagste niveau 2013

11-10-2013 Faillissementen

Het aantal faillissementen lag nog wel hoger dan in september 2012. Dat blijkt vrijdag uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Eenmanszaken zijn niet meegeteld.

Van de in september 2013 failliet verklaarde bedrijven waren de meeste actief in de handel en de bouwnijverheid.

Omdat het aantal in een maand uitgeproken faillissementen sterk kan schommelen, kijkt het CBS ook naar het voortschrijdend driemaandsgemiddelde. Dit kwam in september uit op 661. Dit gemiddelde lag voor de tweede achtereenvolgende maand lager dan in de voorgaande maand.

Lees meer op Nu.nl

Faillissementen op laagste niveau 2013