Het beste uit de wijk

31-03-2009

Met deze financiering wil het kabinet ondernemerschap in de aandachtswijken stimuleren. Succesvolle ondernemers dragen immers bij aan economische groei in hun wijk. Ook verbeteren geslaagde bedrijven de integratie van achterstandsgroepen en vergroten ze de sociale samenhang en leefbaarheid binnen de wijk.

Microfinanciering in Groningen

In Groningen helpt het ondernemerspunt (startende) ondernemers met het uitwerken van hun ondernemingsplan en een leningaanvraag bij Qredits. 'Sinds januari zijn er al 20 gesprekken gevoerd met ondernemers', vertelt Klaar Zegers, voorzitter van de projectgroep voor microfinanciering in de Groningse Korrewegwijk. Hierin zitten ook de Kamer van Koophandel, de gemeente en wooncorporatie Lefier. 'Eén kandidaat heeft zijn ondernemingsplan al voorgelegd aan Qredits. 6 anderen zitten in ons traject: zij krijgen nog advies over het starten van een onderneming.' De projectgroep hoopt het komende jaar op 50 mensen die gebruikmaken van het traject.

Een goed ondernemingsplan

'We richten ons in de wijk op iedereen boven de 18’, vertelt Zegers. ‘Het maakt niet uit of iemand al ondernemer is, in loondienst zit, een uitkering heeft, studeert of door de crisis in de problemen zit. Het succes van de wijk zit immers in de bewoners zelf.' De Groningse projectgroep organiseert informatieavonden voor ondernemers, maar ook voor consulenten en intermediairs, zoals banken en accountants.

Lokale aanpak

Bewoners die een succesvolle onderneming op poten weten te zetten, kunnen een voorbeeld zijn voor andere bewoners in de wijk. De lokale aanpak van de laagdrempelige ondernemerspunten is de sleutel tot succes. Zegers: 'Door midden in de buurt te zitten, hebben we direct contact met de bewoners. Bovendien kennen de coaches de economische situatie van de wijk.'

Praktische hulp

'Als we iemand coachen, bepalen we eerst de behoefte naar ondersteuning. We overleggen bijvoorbeeld met de consulenten van UWV-Werkbedrijf of de afdeling Zelfstandigen van de gemeente. Vervolgens bepalen we samen waar iemand extra ondersteuning nodig heeft. We begeleiden iemand tot de start van een bedrijf, maar ook in het verdere proces. De Kamer van Koophandel helpt hierbij met mentoren. Wij bekijken of het ondernemingsplan haalbaar is. Heeft iemand de benodigde kennis en vaardigheden. En heeft iemand voldoende marktonderzoek gedaan? Kortom, we bekijken alle mogelijkheden om van het plan een succesvolle onderneming te maken.'

 

Het beste uit de wijk