'Honderdduizend banen erbij in 2014'

'Honderdduizend banen erbij in 2014'

Dat stelt onderzoeksbureau Panteia op basis van eigen onderzoek, dat maandag is overhandigd aan vertegenwoordigers van het ministerie van Economische Zaken.

Het voorgestelde pakket pakt volgens de onderzoekers neutraal uit voor het financieringstekort van de overheid.

De oplossing ligt volgens de organisatie in een combinatie van substantiële vermindering van de administratieve lastendruk, een investeringsimpuls voor het bedrijfsleven en het aanpakken van de 'mismatch' op de arbeidsmarkt.

Als al de voorgestelde maatregelen door Den Haag worden overgenomen, zouden er volgens Panteia meer arbeidsplaatsen bij komen dan er volgens de raming van het Centraal Planbureau (CPB ) in 2014 zullen verdwijnen. Het CPB schat dat de werkloosheid dit jaar met 150.000 personen oploopt en in 2014 nog eens met 50.000.

"We moeten het tij keren voor de BV Nederland", zegt Ton Geerts, algemeen directeur van Panteia in een toelichting. "Sinds 2012 is de banenmotor die het mkb altijd was vastgelopen. Dit jaar zijn er 55.000 banen minder in het mkb."

Administratieve lasten

Het kabinet moet in de eerste plaats de administratieve lasten voor bedrijven halveren. Dit zou een besparing van 4 tot 4,5 miljard opleveren. Daarnaast is een reductie nodig van 25 procent van de inhoudelijke nalevingskosten, oftewel 2,5 tot 5 miljard euro.

Tezamen levert dit een besparing van 6,5 tot 9,5 miljard euro. Voorwaarde is dat het bedrijfsleven de kans krijgt elektronisch zaken te doen met de overheid.

Verlaging van de administratieve lasten leidt tot lagere bedrijfskosten en daarmee tot een betere concurrentiepositie en investeringspotentieel. Al met al kan dit volgens de onderzoekers de komende één tot twee jaar 50.000 extra banen opleveren.

Daarnaast moet er volgens Panteia een investeringsimpuls van 6 miljard euro komen door verbetering van de financieringsmogelijkheden, goed voor nog eens vijftigduizend banen.

Zo kunnen de financieringsmogelijkheden van microkredietorganisatie Qredits verruimd worden, moeten Kredietunies mogelijk gemaakt worden en het plafond van de borgstelling MKB kredieten (BMKB) verhoogd. Ook het tarief voor de investeringsaftrek moet omhoog.

Lees verder op: Nu.nl

'Honderdduizend banen erbij in 2014'