Hoogtepunten Qredits symposium 2014

Hoogtepunten Qredits symposium 2014

Aanwezigheid Koningin Máxima

Hare Majesteit Koningin Máxima was, vanuit haar functie als lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap & Financiering, als eregast aanwezig bij het symposium. De Koningin benadrukte in haar toespraak het succes van Qredits.

"We mogen samen trots zijn op wat er is opgebouwd. Samen hebben we iets belangrijks aangetoond. Wat we de afgelopen jaren hebben kunnen bewijzen, is dat het wél mogelijk is om deze kleine ondernemers te financieren."

Daarnaast bedankte ze de Qredits-coaches die zich vrijwillig inzetten voor ondernemers. "Geweldig dat u uw kennis en ervaring ter beschikking stelt! Dat u uw netwerk verbindt met dat van de ondernemers. Dat u hen behoedt voor fouten die u wellicht zelf ooit heeft gemaakt. Uw inzet is goud waard."

Signing Session

Een belangrijk moment in het symposium was de Signing Session van een nieuwe lening van 45,5 miljoen door banken & verzekeraars. Namens de vier banken tekende Rien Nagel, lid RvB Rabobank en namens de negen verzekeraars Emiel Roozen, voorzitter commissie FEZ van het Verbond van Verzekeraars. 

Hiermee heeft Qredits in totaal 121 miljoen aan financieringen aangetrokken. Deze funding is tot eind 2016 voldoende om de groei van Qredits te kunnen financieren en toe te groeien naar jaarlijks tweeduizend  te verstrekken Microkredieten en vierhonderd MKB-kredieten. Fantastisch nieuws voor (MKB-)ondernemers in Nederland!  

Inspiratie

Het eerste deel van het programma stond in het teken van de geschiedenis en de resultaten van Qredits. Chris Buijink, voorzitter NVB, beschouwde in zijn toespraak de rol en positie van banken en niet-bancaire financiers als Qredits in 2024.
Het tweede deel ging over inspiratie. Inspiratie om te ondernemen, om je passie te volgen, om datgene te doen waar je goed in bent. Dit bleek uit het speciaal voor Qredits geschreven lied ‘Janine’, uit de presentatie van Ronnie Overgoor en uit de ervaringen en het lef van Wilco van Rooijen!

 

Hoogtepunten Qredits symposium 2014