Industrie groeit het hardst sinds april 2011

Industrie groeit het hardst sinds april 2011

De inkoopmanagersindex die de bedrijvigheid weerspiegelt, steeg van 50,8 in juli naar 53,5 vorige maand. Een stand boven 50 duidt op groei, daaronder op krimp.

'De productie steeg fors als gevolg van de grootste toename van de nieuwe orders sinds april 2011. De verkoop aan het buitenland bereikte het hoogste niveau in 28 maanden', aldus de NEVI.

De industrie profiteerde van een niet aflatende groei van de export, maar ook van een sterke groei van de binnenlandse vraag. 'Een en ander houdt verband met inhaalvraag, maar ook rapporteren bedrijven de positieve effecten van nieuwe producten die op de markt werden gebracht. Dat ziet er allemaal hoopvol uit, zeker als de inflatie niet verder toeneemt', aldus hoogleraar inkoopmanagement Arjan van Weelen van de TU Eindhoven.

De opgaande lijn in de orderontvangst vertaalt zich vooralsnog niet in meer werkgelegenheid. Het aantal banen slonk opnieuw, in de geringste mate in 7 maanden. 'Waar mogelijk bouwen bedrijven hun personeelsbestanden nog af', aldus Van Weelen.

Transport

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte maandag bekend dat de transportsector in het tweede kwartaal een half procent meer omzet heeft behaald dan een jaar eerder. Vooral positieve resultaten van luchtvaartbedrijven en koeriers droegen hieraan bij.

In de luchtvaart steeg de omzet door een plus in het passagiersvervoer en het doorberekenen van stijgende brandstofprijzen. Vanaf 2009 laat de luchtvaart alleen maar positieve omzetontwikkelingen zien. Lokale post- en koeriersbedrijven profiteerden vooral van een stijging van de onlineverkopen. Ook de tarieven van koeriers stegen in het tweede kwartaal licht.
In de binnenvaart, het goederenwegvervoer en bij andere logistieke dienstverleners was wel sprake van omzetverlies als gevolg van een teruggelopen goederenaanbod.

Bron: AD.nl

Industrie groeit het hardst sinds april 2011