ING verwacht stabilisatie in meeste sectoren

ING verwacht stabilisatie in meeste sectoren

31-01-2013 Stabilisatie

Bedrijfstakken als de groothandel, industrie en transportsector die sterk afhankelijk zijn van het buitenland, komen dit jaar naar verwachting uit op een nulgroei.

De lichte exportgroei kan het negatieve effect van dalende binnenlandse bestedingen voor deze sectoren maar beperkt compenseren, zegt ING. Door aanhoudende krimp in Zuid-Europese landen en lage groeiverwachtingen in Duitsland en België moeten exporteurs hun kansen vooral buiten Europa zoeken.

De chemische industrie sprong er in 2012 nog positief uit met een volumegroei van 5 procent. Voor dit jaar verwacht ING een lichte krimp van 1 procent, maar het productieniveau blijft daarmee op een hoog niveau.

Dieptepunt

Het ondernemersklimaat in de transportsector bereikte eind vorig jaar een dieptepunt. Vooral de vooruitzichten voor het wegvervoer blijven ongunstig door de dalende consumentenuitgaven en de krimp in de bouwsector.

Ook het internationale marktaandeel daalt. De zeehavens zagen de overslag in 2012 wel licht groeien. Rotterdam vestigde opnieuw een record en ING verwacht ook voor dit jaar een kleine plus.

Voor de bouw en de detailhandel blijft 2013 een lastig jaar. De consument houdt door de dalende koopkracht de hand op de knip. Het economisch bureau voorziet voor de bouw nog een krimp van 2 procent, na de afname van 7,3 procent vorig jaar. De detailhandel zal met 1,9 procent krimpen en de horeca met 1 procent.

Zorg

De enige sectoren die groeien, zijn de zorg en de agrarische sector. Deze bedrijfstakken zijn dan ook nauwelijks afhankelijk van de economische conjunctuur.

Akkerbouwers profiteren vooral van prijsstijgingen. De export van bloemen en planten stijgt verder met zo'n 2 procent tot 5,5 miljard euro, vooral dankzij groeimarkten Rusland en Turkije. De export naar Zuid-Europa blijft door de economische crisis daar achter.

De sterke volumegroei in de zorg zet in de jaren 2013 en 2014 door. Om de kosten te drukken zijn met de zorgverzekeraars en ziekenhuizen afspraken gemaakt om de groei tot 2,5 procent te maximeren.

Bron: NuZakelijk

ING verwacht stabilisatie in meeste sectoren