Investeringsplan voor Europa: de EIB-Groep ondersteunt microfinanciering in Nederland met Qredits

Investeringsplan voor Europa: de EIB-Groep ondersteunt microfinanciering in Nederland met Qredits

De Europese Investeringsbank Groep (EIB en EIF) gaat Qredits, de Nederlandse instelling voor microfinanciering, ondersteunen bij het bieden van toegang tot financiering aan zeer kleine bedrijven. 

De Europese Investeringsbank heeft aan Qredits een kredietfaciliteit van EUR 100 mln. toegezegd. Daarnaast heeft het Europees Investeringsfonds met Qredits afgesproken dat het voor een totaalbedrag van EUR 25 mln. het kredietrisico op nieuwe leningen aan kleine en micro-ondernemingen zal afdekken. Beide operaties worden ondersteund door de garantie van het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI), het hart van het Investeringsplan voor Europa van de Commissie-Juncker.

"We zijn buitengewoon trots op het feit dat Qredits, als eerste instelling voor microfinanciering in Europa, de kans heeft rechtstreeks een lening af te sluiten bij de EIB. Deze grote kredietfaciliteit, samen met de garantie van COSME, stelt ons in staat onze ambities voor de komende jaren te realiseren en helpt ons onze positie als belangrijke alternatieve financier voor ondernemers in Nederland te versterken", aldus Elwin Groenevelt, CEO van Qredits Microfinanciering Nederland.

Aangezien een lening van de EIB maximaal 50% van de totale investering in een project kan bedragen, komt door deze operatie tenminste EUR 200 mln. beschikbaar aan microfinancieringskredieten voor Nederlandse ondernemers. Naar verwachting zullen zeker 7.500 kleine ondernemers in Nederland van de nieuwe kredietfaciliteit kunnen profiteren. Essentieel was de bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken, dat 80% van de EIB-lening van EUR 100 mln. garandeert, terwijl de andere 20% via het EFSI wordt gegarandeerd.

Eurocommissaris Marianne Thyssen voegt toe: "Het stimuleren van investeringen - vooral in startende ondernemingen en het MKB - is een basisvoorwaarde om economische groei te ondersteunen en banen te scheppen. Met EFSI, het Investeringsplan voor Europa waarmee EUR 315 mld. beschikbaar wordt gesteld, en onze Agenda voor betere regelgeving, ondersteunen we niet alleen de ruggengraat van onze economie maar geven we ook de boodschap af dat Europa een goede plek is om in te investeren. Met Qredits willen we al die ondernemers steunen die zich niet kunnen vinden met de status quo. We willen hen de best mogelijke voorwaarden bieden om hun bedrijven te starten of verder te ontwikkelen en nieuwe mensen aan te nemen."

Met de EIF-garantie van EUR 25 mln. wordt 50% van het door Qredits genomen kredietrisico gedekt, waardoor zij haar kredietvolume aanmerkelijk kan uitbreiden in het segment kleine ondernemers met beperkte toegang tot financiering. De leningen kunnen worden verstrekt dankzij een EIF-garantie via het COSME-programma, met financiële steun van de Europese Commissie. Door de overeenkomst wordt het voor Qredits mogelijk om aanvullende financiering tegen aantrekkelijke voorwaarden te ondersteunen voor ongeveer 670 micro-ondernemingen.

Pim van Ballekom, vicepresident van de EIB, zegt hierover: "Nederland heeft één van de hoogste afwijzingspercentages van Europa als het gaat om kredietaanvragen door kleine bedrijven, een situatie die moet worden aangepakt. Ik vind dat Qredits geweldig werk verricht - het ondersteunen van de Nederlandse ondernemingsgeest door die ondernemers te bedienen wiens projecten anders niet gerealiseerd zouden worden - en zij verdient onze volledige steun. Samen met de EIF-garantie laat deze operatie zien hoe belangrijk het Investeringsplan voor Europa kan zijn, op elk niveau."

Sinds haar oprichting in 2009 heeft Qredits meer dan 7 000 ondernemers geholpen met EUR 130 mln. Naar schatting zijn ruim 10 000 banen gecreëerd door bedrijven die door Qredits waren geholpen.

Achtergrondinformatie

Qredits is een organisatie zonder winstoogmerk met 55 medewerkers en ongeveer 610 vrijwilligers. Zij richt zich op het helpen van startende ondernemers en groeiende kleine mkb-bedrijven door het verstrekken van kredieten en het aanbieden van coaching. De Nederlandse Staat steunt de organisatie met kapitaalondersteunende financiering en diverse soorten garanties. Daarnaast wordt Qredits sinds 2011 door het EIF gesteund met verschillende garanties en andere producten.

De Europese Investeringsbank (EIB) is de instelling van de Europese Unie voor langlopende leningen; haar aandelen worden gehouden door de lidstaten. De EIB stelt langlopende financieringen beschikbaar voor gedegen investeringen die bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van de EU.

Het Europees Investeringsfonds (EIF) maakt deel uit van de Europese Investeringsbank Groep. De centrale taak van het EIF is het ondersteunen van micro-, kleine en middelgrote bedrijven (mkb-bedrijven) door hen te helpen toegang te verkrijgen tot financiering. EIF ontwerpt en ontwikkelt durf- en groeikapitaal, garanties en microfinancieringsinstrumenten die met name op dit marktsegment zijn gericht. In deze rol draagt het EIF zorg voor EU-doelen ter ondersteuning van innovatie, onderzoek en ontwikkeling, ondernemerschap, groei en werkgelegenheid.

Over COSME

COSME is het EU-programma voor het Concurrentievermogen van ondernemingen en mkb-bedrijven, waarmee voor de periode 2014-2020 een totaalbedrag van EUR 2,3 mld. beschikbaar wordt gesteld. Minimaal 60% van het programma zal worden besteed aan het vergemakkelijken van toegang tot financiering voor mkb-bedrijven in Europa. Het COSME-programma bouwt voort op het succes van het Kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (2007-2013), dat meer dan EUR 20 mld. aan leningen en EUR 3 mld. aan durfkapitaal heeft aangetrokken voor meer dan 373 000 mkb-bedrijven in Europa. Bedrijven kunnen contact opnemen met geselecteerde financiële instellingen in hun land om toegang te verkrijgen tot EU-financiering: access2finance.eu

Verdere informatie

Investeringsplan voor Europa: de EIB-Groep ondersteunt microfinanciering in Nederland met Qredits