Kleine aannemer kan wel lening krijgen bij Qredits

23-03-2009

Bij Qredits, het uithangbord van de Stichting Microkrediet Nederland, kunnen ze een krediet van maximaal 35.000 euro krijgen. "De selectieprocedure van banken zorgt ervoor dat veel goede ondernemers buiten de boot vallen", aldus directeur Elwin Groenevelt.

Zzp’ers en kleine aannemers vangen nogal eens bot bij een bank als ze een lening willen. Om deze groep ondernemers te bedienen, is er sinds het begin van dit jaar Qredits, de werknaam van de Stichting Mikrokrediet Nederland. Kleine ondernemers en zelfstandigen kunnen bij Qredits een krediet krijgen van maximaal 35.000 euro, mits ze een goed plan hebben. Het initiatief van vier banken, in samenwerking met de Stichting Fonds Werken aan Wonen en de ministeries van EZ en SZW, loopt als een trein: begin maart is de 300e kredietaanvraag gedaan. Daarvan is volgens directeur Elwin Groenevelt ruim de helft positief beantwoord.

Waarom krijgt deze groep geen krediet bij een bank?

Voor banken maakt het nogal een verschil of het om een lening van 10.000 euro gaat of 2 ton. De handelingskosten voor zo’n lening zijn hetzelfde, dus voor een klein bedrag zijn die kosten relatief hoog. De banken hebben dus liever grote bedrijven; zelfstandigen en kleine bedrijven zijn niet interessant voor ze. Bij kleine ondernemers loopt een bank bovendien meer risico. Een groot bedrijf heeft een breder fundament. Nog een punt is dat starters geen financieel trackrecord hebben. Hoe gaat iemand met zijn geld om? Door persoonlijke gesprekken kun je daar inzicht in krijgen, maar dan kom je weer op het punt van die handelingskosten. Deze groep ondernemers is verder vooral praktisch bezig. Ze hebben niet de hoogste opleiding gehad en nooit geleerd om een ondernemersplan te schrijven. De meeste banken hanteren objectieve criteria bij de toetsing van een kleine ondernemer. Daarbij wordt met name gekeken naar opleiding, leeftijd – hoe jonger je bent, hoe meer tijd om terug te betalen – en je historie bij het Bureau Krediet Registratie. Die selectieprocedure zorgt ervoor dat veel goede ondernemers buiten de boot vallen. De wat oudere krijgt geen kans en de gevolgen van faillissement zijn dan groot terwijl dit niet altijd je eigen schuld is.

En dus is daar Qredits

Precies. Wij zijn een gespecialiseerde kredietverstrekker voor het kleinbedrijf. Door onze kleine organisatie kunnen we efficiënter en persoonlijker werken. Je vraagt krediet aan en levert een dossier in. Daarin zit een ondernemersplan, geef je aan welke investeringen je wilt doen en – bij een bestaande onderneming - wat je resultaat tot dan toe is. Is dat dossier compleet? Dan sturen wij een bedrijfsadviseur die kijkt naar je plan.

Een ondernemersplan is dus nog steeds nodig.

Jawel, maar dat hoeft niet door een accountant te worden opgesteld, zoals een bank doorgaans eist. Een kleine ondernemer kan het zo schrijven. Wij vinden een paar taalfouten ook niet zo erg. De adviseur neemt dat plan door en stelt tijdens een gesprek thuis kritische vragen. Stel: een van je opdrachtgevers valt weg, wat dan? Zijn doel is erachter te komen of je als ondernemer over zoiets hebt nagedacht. De ondernemer kan zich tijdens zo’n gesprek presenteren. Veel van deze ondernemers hebben de frustratie dat ze hun plan nooit konden uitleggen aan een bank.

Voor wat voor soort investeringen kan een ondernemer geld lenen?

Investeringen in inventaris, bijvoorbeeld de voorraad, een klussenbus of gereedschap. Iets waarvan wij kunnen controleren of het echt daaraan wordt besteed. Het krediet is niet bedoeld voor een starter die na een jaar verwacht klanten te krijgen en tot die tijd van deze lening wil leven.

Kan diegene die in problemen komt door de crisis aankloppen?

Wie een lege orderportefeuille heeft, heeft eigenlijk geen levensvatbaarheid. De basis om een krediet te verstrekken is dan volledig weg. Voor deze ondernemers heeft elke gemeente een aantal voorzieningen. Een ander verhaal wordt het als een goede ondernemer failliet dreigt te gaan doordat opdrachtgevers hun rekeningen niet op tijd betalen.

Kleine aannemer kan wel lening krijgen bij Qredits