Bezoek Koningin Máxima

Bezoek Koningin Máxima

Hare Majesteit Koningin Máxima heeft zojuist een werkbezoek gebracht aan het Jan van Brabant College en het Summa College in Eindhoven. Het bezoek, dat plaatsvond op het Summa College, stond in het teken van het onderwijsprogramma EigenBaas van Qredits. Dit onderwijsprogramma is gericht op middelbaar en voortgezet onderwijs en bereidt studenten voor op het ondernemerschap.

De echte ondernemerswereld

Het doel van het onderwijsprogramma EigenBaas is om studenten ondernemender te maken en goed voor te bereiden op toekomstig ondernemerschap. Hoe meer ze zijn voorbereid, hoe groter de kans van succes is. Gedurende het programma worden de studenten meegenomen in de echte ondernemerswereld. Ze bespreken bestaande cases met een ervaren ondernemer. Ze schrijven zelf een ondernemingsplan met behulp van e-learning ‘Ik word EigenBaas’ en ze pitchen hun plan voor een deskundige jury.

Behoefte aan meer ondernemerschap in het onderwijs

Tijdens het werkbezoek is Koningin Máxima aanwezig geweest bij pitches van een aantal studenten van het Summa Collega en het Jan van Brabant College. Ze heeft aansluitend met de studenten gesproken over hun ervaringen van het onderwijsprogramma EigenBaas en over hun toekomstplannen. Tot slot volgde er een rondetafelgesprek met onder andere leden van de MBO-raad, directeur Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) bij het Ministerie van OC&W, directeur ondernemerschap bij Ministerie van Economische Zaken en beleidsmakers.

Tijdens het rondetafelgesprek kwam er naar voren dat er een grote behoefte is aan meer samenwerking tussen de scholen die ervaring hebben met ondernemerschapsonderwijs programma’s. Op dit moment is er nog sprake van versnippering en worden best practices te weinig gedeeld. Door bestaande programma’s te evalueren en beter beschikbaar te maken voor scholen kan de kwaliteit van het ondernemerschapsonderwijs worden verbeterd.

Nederland Comité voor Ondernemerschap en Financiering

Koningin Máxima is lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering, een initiatief van het ministerie van Economische Zaken. In deze functie richt zij zich onder meer op het vergroten van toegang tot financiering voor startende en bestaande ondernemers, in combinatie met coaching. Het comité richt zich ook op het stimuleren van ondernemerschap in Nederland.

Lees hier meer over het onderwijsprogramma EigenBaas.

Bezoek Koningin Máxima