Krediet én Coach

16-11-2009

Bijvoorbeeld een marktkoopman, een schilder en een kleermaker. Het contract voor deze bijzondere vorm van vrijwilligerswerk is onlangs ondertekend.

Een paar jaar geleden ontwikkelde Fortis Bank Nederland samen met Fortis Foundation Nederland een bijzonder concept. Kleine ondernemers kregen niet alleen krediet, maar ook een coach. Dit bleek zo’n succes dat het Ministerie van Economische Zaken aan projectleider Elwin Groenevelt, voormalig adjunct regiodirecteur Noordoost, vroeg of hij m et de ambtenaren op het ministerie niet het concept landelijk wilde uitrollen. Toen het ministerie niet veel later een microkredietenbank in het leven riep lag het voor de hand dat Elwin daar directeur werd. De naam van deze bank luidt: Qredits. Ook bekend als Stichting Microkrediet Nederland.

Handtekening

Fortis Foundation Nederland is vanaf het begin betrokken bij dit speciale coachingsproject. Samen met HR heeft de Foundation een trainingstraject ontwikkeld om de coaches voor te bereiden op het begeleidingstraject.

Qredits

Qredits heeft als doelstelling landelijk zakelijke kredieten te verstrekken aan ondernemers met een goed ondernemingsplan die toch moeite hebben om dit via de reguliere banken te regelen.

Het eerste concept is in essentie vastgehouden, verder geprofessionaliseerd en nu overgedragen aan Qredits. Deze overdracht is met een officieel contract bekrachtigd. Ondertekenaars waren Elwin Groenevelt (directeur Qredits), Daniëlle Schutgens (directeur Fortis Foundation Nederland) en Jan van Rutte (voorzitter RvB Fortis Bank Nederland). Daniëlle: “Iedereen heeft hier baat bij. De startende ondernemer heeft een ervaren bankman als klankbord en de bankmedewerker kan op deze manier werken aan zijn coachingsvaardigheden”.

Vooralsnog gaat het om een pilot. Onderzocht wordt wat het de micro-ondernemer precies oplevert. Doet hij beter zaken met een coach? En levert het de bankmedewerker ook iets op? De ondertekenaars van het contract weten bijna zeker dat het antwoord op beide vragen 'ja' zal zijn.

Krediet én Coach