Landelijke bijeenkomst

04-06-2009

Prinses Máxima houdt deze toespraak namens de Raad voor Microfinanciering. Daarna komen diverse ondernemers aan het woord over hun ervaringen met microkredieten en coaching. Staatssecretaris drs. F. Heemskerk van Economische Zaken besluit het plenaire gedeelte met een toespraak over de bereikte resultaten tot dusver en de verdere opbouw van een landelijk netwerk voor microfinanciering.

Het landelijk netwerk Microfinanciering is in september 2008 van start gegaan. Dit netwerk is opgezet voor ondernemers met als doel hun plannen te realiseren met behulp van coaching en krediet. De bijeenkomst wordt georganiseerd door het ministerie van Economische Zaken samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Landelijke bijeenkomst