Landelijke kredietverstrekker groeit

26-03-2010

"We willen over vijf jaar kunnen laten zien dat we gelijk hebben gehad. Dat er ondernemers zijn die met een microkrediet een bedrijf zijn gestart dat over vijf jaar nog bestaat. Dat die mensen dus een kans verdienen," dat zegt Elwin Groenevelt, directeur van Qredits, de enige landelijke verstrekker van microkrediet. Bij Qredits kunnen kleine, startende of doorstartende ondernemers een krediet van maximaal 35.000 euro aanvragen, als ze bij een reguliere bank moeilijk of helemaal geen krediet kunnen krijgen. Naast de lening worden de ondernemers gecoacht bij de start, doorstart of reorganisatie van hun onderneming. Voorwaarde is wel dat ze een deugdelijk ondernemingsplan moeten overleggen.

Qredits beoordeelt deze plannen, beslist over het al dan niet toekennen van het krediet en stelt de hoogte van het krediet vast. Qredits is de handelsnaam van stichting Microkrediet Nederland. Het bedrijf, met het hoofdkantoor in Almelo, is een uniek samenwerkingsverband tussen ABN AMRO Bank, Fortis Bank Nederland, ING Nederland en Rabobank Nederland en de ministeries van Economische Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

,,We beoordelen het ondernemingsplan zoveel mogelijk bij de ondernemer thuis. Vaak hoor je aan de keukentafel veel meer over de beweegreden van een ondernemer dan in een bankgebouw. De papieren worden op tafel gelegd, het plan toegelicht en er wordt in een keuken nog eens een verse pot koffie gezet. Gezellig, constructief met het oog op de toekomst. Veel potentiële ondernemers hebben behoefte aan die vertrouwelijke aanpak. Wij werken landelijk met eigen bedrijfsadviseurs, die hun eigen rayon hebben. De centrale back-office, het riskmanagement en de directie zijn gehuisvest in Almelo vanwege de relatief lage kosten maar vooral een hoge arbeidsmoraal van de medewerkers. Dat is ook echt nodig omdat onze activiteiten ontzettend hard groeien.’’

Persoon van de ondernemer

Qredits verstrekt kredieten tot maximaal € 35.000,- en biedt daarnaast coaching voor de ondernemer aan. Veel startende ondernemers uit het kleinbedrijf hebben moeite om een krediet te krijgen. Redenen zijn veelal een te laag benodigd kapitaal, te weinig relevante opleiding, niet over de juiste diploma’s beschikken of een negatief trackrecord.

De Almelose kredietverstrekker kijkt eerst naar de persoon van de ondernemer en de potentie van de op te zetten onderneming. Als deze factoren kansrijk zijn, gaat Qredits soepeler om met de kredietverstrekking. Dan wordt ook bepaald in welke mate de ondernemer coaching nodig heeft. Dat kan variëren van een ondernemerscoach tot aan intensieve begeleiding door een professional.

Ontzettend snelle groei

Het hoofdkantoor van Qredits is gevestigd in het monumentale Officiersgebouw in Almelo. In een ver verleden waren hier de Officieren van Justitie gevestigd. In rokerige zalen werden strafeisen geformuleerd. Nu is het een klassiek/modern pand, eigentijds met historische elementen. ,,We zijn heel voorzichtig begonnen. Ik had zelf een verleden bij een grootbank en wilde niet teveel kosten maken. Met dit gebouw konden we ook ruimten onderverhuren aan OOA en de gemeente Almelo. Maar we groeien zo ontzettend snel dat we binnenkort het hele gebouw nodig zullen hebben. Door de crisis willen mensen toch eerder een eigen bedrijf opstarten. Dat blijkt ook uit onderzoek: mensen kiezen in moeilijke economische tijden sneller voor zichzelf.’’

Markt voor maatwerk

Qredits is een voor Nederland én Europa uniek concept omdat zowel de overheid maar ook de grootbanken hierin samenwerken. Het kapitaal is komt zowel van het ministerie van Economische Zaken als van de banken. Hierdoor is het voor Qredits ook mogelijk om een ander bedieningsconcept en acceptatievoorwaarden toe te passen dan de reguliere banken. ,,Het grootste gevaar dat dreigt is dat we op een bank gaan lijken. Dat willen we absoluut niet. Onze persoonlijke benadering en maatwerk kredietoplossingen voor kleine ondernemers onderscheidt ons van banken. En daar blijkt een markt voor te bestaan. In 2009 kregen we 2.500 aanvragen voor een krediet en is er voor ruim 11 miljoen euro aan kredieten uitgezet. Het aantal medewerkers bij Qredits steeg naar 23 per eind 2009. Momenteel krijgen we gemiddeld 20 aanvragen per dag.”

Coaching

Naast kredietverlening is coaching een belangrijk middel om de slagingskans van de gefinancierde ondernemers te vergroten. ,,We hebben een zogenaamd Coachingsplein ingericht, een virtuele database van verschillende soorten coaches. Op deze manier kunnen startende ondernemers gebruik maken van de ervaringen van oudere ondernemers. Zij stellen daarnaast hun netwerk beschikbaar, hun contacten. Deze coaches helpen beginnende ondernemers in te schatten hoelang bijvoorbeeld een periode met tegenvallende inkomsten duurt. Waar je op welke manier klanten kunt werven. Dat werkt heel stimulerend. Het is een soort sparringpartner. Dat geeft de starter een behoorlijke voorsprong op de markt.’’

Doel is beleggingsfonds

“We verstrekken alleen een krediet wanneer we vertrouwen hebben in de ondernemer en zijn plan goed gescreend hebben. Ongeveer 30% van de behandelde aanvragen leidt tot kredietverstrekking.’’ Omdat ondernemers naast de lening ook intensief begeleid zullen worden, zal het percentage ondernemers dat failliet gaat volgens planning veel lager zijn dan gebruikelijk. Naar verwachting zal ‘slechts’ gemiddeld 2,5 procent per jaar in de problemen komen. Bij starters die niet worden begeleid ligt dat percentage aanzienlijk hoger; één op de drie redt het niet.

Qredits wil binnen afzienbare tijd een zelfstandig bedrijf zijn dat opereert in de financiële dienstverlening. Het wil zijn eigen financiële broek op kunnen houden en zelfredzaam, zonder subsidie, een florerende kredietverstrekker zijn. Omdat het bedrijf niet de overhead van reguliere banken heeft kan het ook toe met lagere marges. Het berekent minder kosten voor haar dienstverlening, maar nog wel zodanig dat alle kosten kunnen worden betaald en dat er een behoorlijke saldo op de reserves wordt weggeschreven.

Om de komende jaren microkredieten te kunnen blijven verstrekken is volgens directeur Elwin Groenevelt op korte termijn 35 miljoen euro nodig. Qredits wil dat geld binnenkrijgen via een consortium van banken. “We willen niet afhankelijk zijn van subsidies. Maar ook wij zijn nu een startend bedrijf. Met drie banken die elk tien tot vijftien miljoen in Qredits steken, kunnen we een trackrecord opbouwen,’’ verwacht Groenevelt. Uiteindelijk is het doel om in 2012 een beleggingsfonds voor particulieren te introduceren.

Qmmunity

Uit een eerder verschenen Update Financierings monitor van onderzoeksbureau EIM, blijkt dat middelgrote en kleine ondernemingen steeds meer moeite hebben om krediet te krijgen. In december vorig jaar kreeg nog 81 procent van de mkb-bedrijven nieuwe financieringswensen rond. Op dit moment is dat nog maar 54 procent, aldus de monitor van het onder­zoeksbureau.

Passie, zelfvertrouwen en ambitie zijn basisvoorwaarden voor het starten van een onderneming. Bij de meeste starters zit dat wel goed. Voor hen is de grootste uitdaging te voldoen aan alle randvoorwaarden en zich wegwijs te maken in het vakgebied. Tips en adviezen zijn vaak erg welkom. Daarom is er nu de Qmmunity, een online ontmoetingsplaatsvoor ondernemers. Informatief, stimulerend en laagdrempelig. ”Op die manier proberen we bijna advies op maat te geven. Niet alleen financieel maar ook over het ondernemersschap. Zo maak je een compositie waar een ondernemer wel succes mee moet hebben. En zo tonen wij over een jaar of vijf aan dat we toch gelijk hebben gehad. Dat het werkt en dat onze visie de juiste is, lacht Groenevelt.

(bron: twentevisie.nl)

Landelijke kredietverstrekker groeit