Lening voor ondernemers

26-02-2009

Hiervoor heeft het Rijk een bedrag van € 27 miljoen beschikbaar is voor garantstellingen of leningen. Startende ondernemers ook in tijden van crisis hard nodig. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken willen startende ondernemers in Nederland hiermee een steun in de rug geven. Ondernemers zijn ook in tijden van economische crisis hard nodig.

Van beginnende ondernemers kunnen banken vaak niet goed vaststellen wat de risico’s zijn, zelfs bij relatief kleine bedragen, waardoor zij problemen kunnen hebben bij het verkrijgen van een krediet. Een garantiestelling kan dan helpen.

Microkredieten

De proef van het Ministerie van Economische Zaken betreft de oprichting van een fonds voor kredietverlening aan beginnende ondernemers. Voor deze proef is € 15 miljoen beschikbaar. Het fonds wordt beheerd door Qredits. Qredits is een landelijke samenwerking van banken (ABN AMRO, Fortis, ING en de Rabobank) en het ministerie van Economische zaken.

Mensen die een goed bedrijfsplan hebben, maar geen lening kunnen krijgen bij een bank kunnen sinds medio januari 2009 via dit fonds maximaal € 35.000 lenen.

SZW-proef borgstellingsregeling

De sinds 1 juli 2007 onder verantwoordelijkheid van SZW lopende proef met een borgstellingsregeling voor starters vanuit een uitkeringssituatie is uitgebreid van 3 naar 5 gemeenten. Ook kunnen mensen die geen uitkering hebben nu een beroep doen op deze regeling; voor deze groep is € 6 miljoen per jaar beschikbaar (voor garanties) voor kredieten Ook is er 6 miljoen beschikbaar voor mensen die nu een uitkering hebben.

Startende ondernemers kunnen van de (krediet)bank maximaal een krediet ter hoogte van € 35.000 onder garantstelling van het Rijk krijgen. De proef heeft de afgelopen tijd al laten zien dat het concept met succes wordt toegepast voor bijvoorbeeld startende opticiens en beauty- en kap salons in de deelnemende gemeenten. In 2008 heeft het Rijk in ca. 110 gevallen borg gestaan voor een krediet. Deelnemende banken zijn ABN-AMRO, Rabobank en Fortis. Naast het verstrekken van krediet, geldt voor beide proeven dat ondernemers ook coaching en advies krijgen.

Proef moet zich in twee jaar bewijzen

Beide proefprojecten lopen tot 1 januari 2011. Hierna besluiten de bewindslieden of de ervaringen resulteren in een landelijke regeling.

Lening voor ondernemers