Extra financieringsruimte MKB

Extra financieringsruimte MKB

Het is voor veel ondernemers nog altijd moeilijk om financiering te vinden voor groeiplannen. Daarom neemt het kabinet maatregelen die kunnen leiden tot 2,5 miljard aan extra financieringsruimte voor het mkb. Dat schrijft minister Kamp van Economische Zaken (EZ) vandaag in het zogeheten ‘aanvullend actieplan Mkb-financiering’ aan de Tweede Kamer.

"Ondernemers zien in de aantrekkende economie steeds meer kansen om te groeien. Helaas hebben ondernemers dikwijls een zwakke financiële positie, is het risico voor banken toegenomen en zijn er onvoldoende alternatieven voor financiering via de bank", aldus Kamp. "Daarom neemt het kabinet maatregelen om het eigen vermogen van mkb'ers te versterken, het financieringsaanbod te verbreden en ondernemersvaardigheden te verbeteren".

Meer eigen vermogen

Hoe meer eigen vermogen een ondernemer heeft, hoe makkelijker het is een lening te krijgen bij een bank of een andere financier. Het ministerie van EZ zal voor 500 miljoen garant staan voor de financiering van een door private investeerders op te richten 'Achtergestelde Leningenfonds'. Dit fonds kan de vermogenspositie van ondernemers versterken. Ook stelt EZ €100 miljoen extra beschikbaar voor het reeds bestaande Dutch Venture Initiative. Via dit fonds worden investeerders aangespoord het mkb van eigen vermogen te voorzien.

Verbreden financieringsaanbod

Bij Qredits kunnen ondernemers nu al terecht voor leningen tot €150.000. EZ is bereid om voor €100 miljoen extra garant te staan voor Qredits om hiermee leningen tot €250.000 en kredieten voor werkkapitaal mogelijk te maken. Daarnaast is voor €400 miljoen aan garanties beschikbaar voor de financiering van alternatieve financieringsinitiatieven. Voor financiering van ondernemersplannen die nog in de ontwikkelingsfase zitten wordt €25 miljoen extra uitgetrokken. Ook komt er €5 miljoen beschikbaar om mkb'ers te helpen bij het verkrijgen van voorfinanciering van hun klanten of bank (zogeheten 'ketenfinanciering').

 

Extra financieringsruimte MKB