Meer 60-plussers starten eigen bedrijf

07-08-2012

Dat er meer ouderen kiezen voor het vrije ondernemerschap, heeft veelal een financiële reden. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die met de VUT zijn, maar van wie de partner werkloos is geworden waardoor het gezinsinkomen niet langer toereikend is.

Ook groeiende onzekerheid over het pensioen speelt een rol.

Bron: TC Tubantia

KvK: Ontwikkeling leeftijd starters

Meer 60-plussers starten eigen bedrijf