Microkrediet, de eerste stap naar succes

02-03-2010

Vijfhonderd mensen met een idee voor een eigen onderneming hebben in 2009 de kans gekregen daadwerkelijk de start te maken. Dankzij een microkrediet dat is verstrekt door Qredits, de handelsnaam van Stichting Microkrediet Nederland.

Na de start op 1 januari 2009 ontdekte Qredits al vrij snel dat de belangstelling voor microkrediet in Nederland onverwacht groot was. Directeur Elwin Groenevelt maakt de balans op: Qredits begon met vier medewerkers; nu zijn dat er 22. Er kwamen in totaal meer dan 3.000 aanvragen binnen waarvan er 2.200 in behandeling zijn genomen. Inmiddels zijn er ruim 500 aanvragen gehonoreerd en 1.200 afgewezen. De overige zijn nog in behandeling. Het gemiddelde krediet per ondernemer bedraagt €20.000. Dit jaar wil Qredits uitkomen op 1.000 kredieten. In 2011 kan Qredits dan op eigen benen staan, zonder subsidie. “Die groei is het resultaat van mond-tot-mondreclame. We hebben geen campagne gevoerd,”zegt Elwin Groenevelt. En prinses Máxima heeft ons erg geholpen door haar betrokkenheid bij microkredieten.”

Intensieve samenwerking

Veel ondernemers in het kleinbedrijf hebben moeite een krediet te krijgen. Banken zijn vaak niet geïnteresseerd, omdat de kosten van kleine kredieten groter zijn dan de opbrengst. Zij vinden de risico’s te hoog, omdat starters meestal laag opgeleid zijn, niet over de juiste diploma’s beschikken en geen ondernemerservaring hebben. Die risico’s gelden ook voor Qredits, maar in het concept van kredietverlening zit een mechanisme om die te beperken. Elwin Groenevelt: “Wij werken niet met een model, waarin je de gegevens van de klant invoert en dan als uitkomst wel of geen krediet krijgt. Bij het eerste contact begint een intensieve samenwerking met de bedrijfsadviseur van Qredits. We beoordelen en coachen tegelijk. Voor het eerste gesprek bezoeken we de aanvrager altijd thuis. In zo’n gesprek heb je gauw door of je te maken hebt met iemand met ondernemers capaciteiten en met de competenties om waar te maken wat hij van plan is.”

Goed ondernemersplan

Qredits verwacht wel een aanvraag met een goed ondernemersplan. De bedrijfsadviseur kijkt vooral hoe steekhoudend de aannames en de onderbouwing zijn. Zij vragen door en spelen de rol van de advocaat van de duivel. “We kijken naar de markt en de vestigingsplaats: waarom denk je die omzet te kunnen halen? Wat doe je als dat niet lukt? Hoe van je tegenvallers op? Vaak blijkt dat zij met minder krediet toe kunnen. Dat scheelt onmiddellijk in de maandelijkse lasten. Als er goed over nagedacht is dan zijn die paar taalfouten in een ondernemersplan niet zo erg.” Als een krediet is toegewezen dan heeft de bedrijfsadviseur ten minste tweemaandelijks contact met zijn klanten en spreekt hij de gang van zaken door. De ondernemers betalen maandelijks aflossing en rente. “Een vertrouwensrelatie komt ook het betaalgedrag ten goede,”zegt Elwin Groenevelt. “Als we zien dat er niet wordt betaald, dan springt de adviseur daar meteen bovenop. Hij belt onmiddellijk om aan de weet te komen wat er aan de hand is en wat we kunnen doen. Het gesprek is ook bedoeld om de ondernemer te motiveren als het tegenzit. Als mensen niet willen betalen, dan zijn we streng. Daarvoor hebben we een procedure afgesproken met de gerechtsdeurwaarder. De ondernemer gaat een verplichting aan en moet de financiële consequenties daarvan nakomen. Als het verantwoord is, zijn we flexibel.”

Qredits

De stichting Microkrediet Nederland werkt samen met de grootbanken in Nederland: ABN AMRO, Fortis Bank Nederland, ING Nederland en Rabobank. Ze wordt gesteund door de ministeries van Economische Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (20 procent van de klanten heeft een uitkering). Qredits werkt vanuit acht vestigingen in het land en behandelt aanvragen van zowel startende als bestaande ondernemers die moeite hebben een bedrijfskrediet bij een reguliere bank te krijgen.

(bron: CreditMind)

Microkrediet, de eerste stap naar succes