Qredits voor het hele land

27-01-2009

Stichting Microkrediet Nederland neemt met Qredits de landelijke dekking op zich. "Wij gaan terug naar de basis van de kredietverstrekking."

Elwin Groeneveld, directeur van Qredits, kan tevreden zijn. Anderhalve week na de lancering van de website hebben zich reeds 35 wannabe ondernemers gemeld, nog voordat een publiciteitsoffensief is ingezet. En er kwam geen Maxima aan te pas.

Het ministerie van Economische Zaken en de vier grote banken hebben twee pilots opgesteld. Een daarvan wordt geregeld via de banken, die in een vijftal regio's met microfinanciering experimenteren. Hoewel het project al op 11 september officieel werd aangekondigd, moest de landelijke pilot nog even op zich laten wachten. "De voorberiedingstijd bij EZ duurde wat langer", verklaart Groeneveld. "En het voorstel moest nog worden goedgekeurd door de Tweede Kamer. Zoiets kost tijd."

Nu het dan zover is zal menig Nederlander met een ondernemerswens een zucht van verlichting slaan. Qredits belooft immers krediet te verstrekken waar de banken dat onterecht nalaten.

Terug naar de basis

Moet dan iedere onbenul maar een lening krijgen? "Nee. Maar banken kijken naar het verleden van iemand. Als je bijvoorbeeld een schuld hebt, waar je lang niet altijd iets aan kunt doen, kun je er niet terecht. Wij gaan het gesprek met iemand aan. We kijken of die ondernemer wel echt een ondernemer is en of zijn plan haalbaar is. Dat is voor de banken al nauwelijks meer van belang, als de dekking er maar is. Eigenlijk gaan wij terug naar de basis van de kredietverstrekking."

U kunt u afvragen of het op iemands voorhoofd staat, of hij of zij een ondernemer is. Groeneveld beaamt dat ook zijn adviseurs het wel eens mis kunnen hebben. "Maar we wijzen nooit iemand af. Wanneer we vinden dat iemand bepaalde vaardigheden ontbeert, verwijzen we diegene naar een van de ondernemersadviespunten, waar ze bijvoorbeeld cursussen kunnen volgen."

Zuiden

Met name uitkeringsgerechtigden, een van de doelgroepen van Qredits, moeten vaak nog een hoop leren. Toch zijn zij niet de enigen die van microfinanciering kunnen profiteren. "Veel mensen hebben een heel kleine kredietbehoefte. Banken geven zelden kleine leningen af, want die kosten hen net zo veel werk en geld als grote leningen, terwijl ze er minder mee verdienen. Bij Qredits nemen we de banken die werkzaamheden uit handen, terwijl ze wel de rente via de terugbetaling ontvangen."

Voorlopig heeft de stichting adviseurs in Den Haag, Amsterdam, Utrecht en Almelo. Een vestiging in het zuiden staat nog op het verlanglijstje van Groeneveld. "Wie een microkrediet wil kan zich aanmelden op onze website. Als het ondernemingsplan wordt goedgekeurd wordt hij gevraagd de ondernemerstest te doen. Op basis van dat pakket gaan onze adviseurs langs bij de ondernemers thuis. Mensen moeten de mogelijkheid hebben om te ondernemen als ze daarvoor geschikt zijn. Dat is in Brabant en Limburg net zo hard nodig als in andere provincies."

Bron: sprout.nl

 
Qredits voor het hele land