Microkrediet in Nederland

13-02-2009

Ook in Nederland is er een groep ondernemers die - bijvoorbeeld doordat ze 'te kleine' lening willen - niet interessant genoeg zijn voor de banken.

Daarom is in ons land Qredits opgestart, dat leningen verstrekt tot € 35.000. Het ministerie van Economische Zaken wil meer microkredieten beschikbaar krijgen in Nederland en Qredits is daar een uitvloeisel van. Het ministerie heeft zelf ook de portemonnee getrokken: de komende twee jaar is € 15 miljoen beschikbaar voor het verstrekken van leningen. Een ondernemer krijgt niet alleen geld, maar ook begeleiding bij het opzetten van een bedrijf.

Qredits heeft ruggesteun van de Nederlandse banken ABN Amro, Fortis, ING en Rabobank. "Zij dekken onze exploitatiekosten voor de eerste twee jaar", vertelt Qredits-directeur Elwin Groenevelt. "Na twee of drie jaar willen we van onze rente-inkomsten kunnen leven. We onderzoeken of dat kan, of dat je met dit soort projecten altijd afhankelijk blijft van (overheids)subsidie."

Begin 2011 wordt het project geëvalueerd. Het is de vraag of er voldoende behoefte is aan dit soort leningen. Maar voorlopig lijkt dat wel snor te zitten. Zonder echt  hard op de trom te hoeven slaan, heeft Groenevelt intussen al 130 aanvragen voor leningen binnen. Het project is bedacht voordat er een kredietcrisis ontstond, maar er kloppen wel degelijk ondernemers aan die door de huidige malaise bij een bank geweigerd worden, beaamt Groenevelt.

Qredits kijkt vooral naar de toekomst, en niet zozeer naar wat de startende ondernemer in het verleden heeft gedaan. "Je hebt mensen die niet aan een financiering komen omdat ze net niet helemaal de juiste leeftijd hebben of niet de benodigde papier hebben. Wij kijken veel meer naar of het een haalbaar plan is en of de ondernemer daarmee een bestaan kan opbouwen."

Als de uitkomst positief is, belooft het bedrijf soepeler om te gaan met de kredietverlening dan traditionele financiers.

(bron: telegraaf.nl)

 

Microkrediet in Nederland