Microkrediet op maat

10-06-2010

Bedrijfsadviseur Barbara Dieterman van Qredits heeft een eigen aanpak. ‘Mensen kunnen soms niet geloven dat ik daadwerkelijk bij ze langs ga.’

Qredits is een non-profit organisatie diekredieten tot 35.000 euro aan startende en bestaande ondernemers verleent. Dit zijn meestal ondernemers die bij een bank lastig een financiering kunnen krijgen, veelal omdat ze een BKR-codering hebben of simpelweg omdat het plan afgewezen is. Ongeveer een kwart van de aanvragen wordt toegekend, en na een jaar – Qredits is sinds 2009 actief -zijn van de verleende kredieten er slechtsenkele zorgelijk. De organisatie lijkt succes te hebben, want er zijn inmiddels aan meer dan 700 bedrijven leningen afgegeven. Het idee van een microkrediet is ontstaan vanuit ontwikkelingslanden,maar werd al snel omarmd door de Nederlandse overheid die een Raadvoor Microfinanciering oprichtte, met als een van de meest prominente leden prinses Máxima. Nog voor de economische recessie liet de overheid onderzoek doen door het gezaghebbende bureau McKinsey naar de behoefte aan microkredieten in Nederland. Het advies was positief waardoor het ministerie van economische zaken gesteund door de vier grote banken, Stichting Microkrediet in Nederland in het leven riep, dat later de meer aansprekende naam Qredits kreeg. Barbara Dieterman is als een van de bedrijfsadviseurs werkzaam binnen de organisatie en beoordeelt of mensen in aanmerking komen voor een krediet.

Download hier het artikel.

Microkrediet op maat