Microkrediet rukt op

08-12-2009

Je pas opgestarte bedrijf loopt door omstandigheden even niet zo lekker. Wat doe je dan? Veel ondernemers zullen het eerst aan de bank denken als ze lening nodig hebben.

Microkrediet in Nederland

Maar sinds kort is het ook mogelijk om microkrediet te krijgen in Nederland, een idee dat is afgekeken uit 'de derde wereld'. Moet op papier een goed ondernemingsplan voldoende zijn, in de praktijk zien banken weinig in kredietverstrekking aan pas opgestarte of kleine bedrijven. Dat heeft ten dele te maken met de kredietcrisis, maar ligt ook aan andere factoren.

"Het heeft ook te maken met toenemende standaardisatie", zegt Elwin Groenevelt. "Het verlenen van kredieten aan kleine ondernemers is vaak niet interessant voor banken. Ze zijn relatief arbeidsintensief en daarom te duur." Groenevelt komt uit het bankwezen en is sinds een jaar directeur van Qredits, een bedrijf dat sinds begin 2009 kredieten verstrekt aan kleine ondernemers. Dat kunnen starters zijn, maar ook mensen die al even bezig zijn. Sinds Qredits van start ging, zijn er ruim 2.000 aanvragen voor lening in behandeling genomen. Een derde hiervan is gehonoreerd met een krediet.

Opgericht door de Nederlandse overheid

De meeste mensen lenen tussen de 10.000 en 25.000 euro. In totaal is er op dit moment ruim 9 miljoen euro aan leningen uitgezet. Qredits is opgericht door de Nederlandse overheid en het bankwezen. Het baarde de overheid zorgen dat met het terughoudende beleid van de banken goede initiatieven die belangrijk zijn voor een gezonde economie, geen kans kregen.

Ex-staatssecretaris Van Gennip installeerde daarom in 2007 de Raad voor Microfinanciering. Met Prinses Maxima als bekendste lid, heeft die er voor gezorgd dat samen met drie banken initiatieven zijn ontplooid om deze markt toch te bedienen. Wie lening wil hebben, komt bij Qredits binnen via de website. "Het is belangrijk dat de ondernemer een economisch haalbaar ondernemingsplan heeft", zegt Groenevelt.

Bedrijfsadviseur

"Dat plan én de competenties van de ondernemer worden door een van onze bedrijsadviseurs beoordeeld. Zij zijn regionaal werkzaam in het hele land. De beoordeling gebeurt vrijwel altijd bij de ondernemer thuis op op de bedrijfslocatie."

"Onze bedrijfsadviseur kijkt op locatie goed rond. In een persoonlijk gesprek kan die zich een oordeel vormen of het ondernemerschap eigenlijk wel bij de aanvrager past. De bedrijfsadviseur geeft daarna advies aan de afdeling riskmanagement. Die beoordeeld het dossier nogmaals en bepaalt of er een lening wordt verschaft of niet."

Coach

In veel gevallen wordt naast het lening ook voorzien in een coach. De ondernemer wordt door de bedrijfsadviseur ingedeeld op een rating van 1 tot en met 5. Ondernemers op schaal 1 kunnen het prima alleen af, met ondernemers op niveau 5 gaat Qredits niet in zee. De tussenliggende groep (2,3,4) is verplicht zich te laten begeleiden door een coach.

"Hiervoor hebben wij mensen verzameld op ons coachingslein. Begeleiding loopt uiteen van praktijkbegeleiding tot intensieve trajecten. Afhankelijk van de rating heeft een ondernemer meer of minder intensieve coaching nodig." Volgens Groenevelt is begeleiding belangrijk voor de kans van slagen van de onderneming. Groenevelt.

"Tot dusverre krijgen we gelijk: iedereen heeft nog terugbetaald. We verwachten dat ons defaultpercentage hierdoor lager zal liggen dan bij de banken."Het is niet de bedoeling dat Qredits altijd afhankelijk blijft van overheidssteun. "Binnen enkele jaren moeten wij selfsupporting zijn", zegt Groenevelt.

Microkrediet rukt op