Nederlandse ondernemer pot geld op

Nederlandse ondernemer pot geld op

Dat is een van de conclusies van het rapport ‘Dynamiek van investeringen in Nederland’ van onderzoeksbureau EIM.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, dat eerder constateerde dat investeringen in Nederland achterblijven ten opzichte van die in vergelijkbare Europese landen, zoals België, Denemarken en Duitsland.

Al sinds eind jaren ’80 laten de investeringen in Nederland een dalende trend zien. Inmiddels behoren ze tot de laagste in Europa.

Vooral de voedings- en genotmiddelenindustrie, de basismetaal- en metaalproductenindustrie, de detail- en groothandel en de transport-, opslag en communicatiesector blijven achter als het aankomt op investeringen.

Oppotten

Tegelijkertijd potten ondernemingen steeds meer op. De liquiditeitspositie van Nederlandse bedrijven is erg ruim.

Ondernemingen zijn meer geld achter de hand gaan houden vanwege het slechte economische sentiment en om later investeringen uit eigen middelen te kunnen doen, aangezien externe financiering moeilijk te krijgen is.

Volgens het onderzoeksbureau is er in Nederland sprake van een slechtere ontwikkeling van het ondernemerssentiment. Bovendien gaan kapitaalgoederen langer mee.

Winstperspectief

De belangrijkste redenen om wel te investeren zijn het winstperspectief en de omzetontwikkeling. Daarnaast worden kasstromen, bezettingsgraad, technologische vooruitgang en slijtage van bestaande kapitaalgoederen genoemd.

Ondernemingen investeren vooral met een middellangetermijnvisie, hoewel het mkb vaak de korte termijn op het oog heeft.

“Het onderzoek heeft een aantal aanwijzingen opgeleverd, maar een volledig en eenduidig antwoord op de vraag waarom de investeringen en de investeringsquote in Nederland achterblijven kan niet worden gegeven”, zo concluderen de onderzoekers.

Bron: NuZakelijk

Nederlandse ondernemer pot geld op