Nieuwe funding Qredits

24-08-2010

Qredits (de handelsnaam van Stichting Microkrediet Nederland) heeft 2 financieringsovereenkomsten afgesloten voor ruim € 30 miljoen. Het betreft een lening van € 15 miljoen van de Bank Nederlandse Gemeente en een lening van € 15 miljoen van een syndicaat van 3 banken (ABN Amro, ING Bank en Rabobank). Het ministerie van Economische Zaken heeft ondersteuning geboden in de vorm van gedeeltelijke staatsgarantie (BMKB).

Deze financiering is een logisch gevolg van de succesvolle start van Qredits begin 2009. Tot op heden zijn door Qredits bijna 900 microkredieten verstrekt. Met de aangetrokken financiering beschikt Qredits over voldoende funding om haar doelstelling tot en met 2012 te kunnen realiseren. Daarmee is het concept Microkrediet in Nederland ook voor de lange termijn beschikbaar voor startende en bestaande ondernemers in Nederland.

Qredits is een voor Nederland en Europa uniek microkredietconcept en wordt ondersteund vanuit de ministeries van Economische Zaken en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de 3 grootbanken (ABN Amro, Rabobank en ING Bank). Veel startende ondernemers uit het kleinbedrijf hebben moeite om een krediet bij een reguliere bank te krijgen. Redenen zijn veelal een te laag benodigd kapitaal, te weinig relevante opleiding, niet over de juiste diploma’s beschikken of een negatief track-record. Qredits kijkt allereerst naar de persoon van de ondernemer en de potentie van de op te zetten ondernemer. Als dat kansrijk wordt beoordeeld gaat Qredits vervolgens soepeler om met de kredietverstrekking (tot maximaal € 35.000), veelal in combinatie met coaching van de ondernemer.

Sinds de start in januari 2009 heeft Qredits bijna 900 kredieten verstrekt van gemiddeld € 20.000. Het aantal aanvragen voor een krediet is opgelopen tot gemiddeld 20 per werkdag.

De beoordeling van de ondernemingsplannen gebeurt door eigen bedrijfsadviseurs, die vanuit 9 locaties in het land werken. De meeste gesprekken gebeuren bij de ondernemers thuis of op locatie. Hierdoor heeft de ondernemer voldoende ruimte om zijn plannen toe te lichten.

Mede als gevolg van een goede begeleiding van de ondernemer na de start door een coach uit het bedrijfsleven en een gestructureerd beheerproces bedraagt het aantal ondernemers met een betalingsachterstand slechts 3% van de kredietportefeuille. Het defaultpercentage is slechts 0,4%.

Qredits heeft momenteel 26 medewerkers in dienst, verspreid over heel Nederland.

Qredits ontving in juni 2010 de ‘Microfinance Good Practices Europe Award 2010’ vanwege de innovatieve en professionele wijze waarop de organisatie van Qredits is opgezet.

De doelstelling van Qredits is om vanaf 2011 zonder aanvullende subsidie van de overheid te werken.

Nieuwe funding Qredits