Nog meer overbruggingskredieten

Nog meer overbruggingskredieten

Almelo 22 juli 2020 – Qredits ontvangt een lening van 25 miljoen euro vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hiermee kan de kredietverstrekker zonder winstoogmerk het verstrekken van corona-overbruggingskredieten voortzetten. De lening is een aanvulling op de eerdere maatregel die Qredits samen met het ministerie invoerde rondom het hulppakket voor ondernemers vanuit de overheid.

Inmiddels 10 miljoen verstrekt

Qredits verstrekte in de coronacrisis al voor bijna 10 miljoen aan overbruggingskredieten. Daarmee voorzag de sociale kredietverstrekker al zo’n 700 ondernemers van financiële ruimte in deze crisistijden. Oprichter en CEO van Qredits, Elwin Groenevelt, zegt over het succes van de regeling; “Dagelijks vinden ondernemers de weg naar ons, luisteren we naar hun verhaal en kunnen we helpen. Dat maakt Qredits zo uniek. Wij willen én kunnen de tijd nemen om dat persoonlijke gesprek aan te gaan. Dat is juist nu tijdens deze coronacrisis zo belangrijk. Veel ondernemers hebben het nu moeilijk en willen we helpen waar kan! En het maakt ons niet uit of dit bestaande klanten of niet-klanten zijn. We zijn enorm blij met deze nieuwe lening vanuit de overheid. Het geeft ons de ruimte om naar schatting nog 2000 ondernemers aan extra liquiditeit te helpen met ons overbruggingskrediet.”

Onderdeel hulppakket

Met steun van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, voerde Qredits in de eerste dagen van de coronacrisis al een extra hulpmaatregel in voor haar kredietklanten. Elke ondernemer met een krediet bij Qredits kon een uitstel van aflossing aanvragen gedurende een periode van zes maanden. Tijdens deze periode betaalt de klant slechts 2% rente. Zo hoeft men tijdelijk niet af te lossen, betaalt men substantieel minder rente en wordt de ondernemer hiermee fors ondersteund deze lastige periode te overbruggen. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelde hiervoor zes miljoen euro ter beschikking. Inmiddels zijn meer dan 5500 ondernemers hiermee geholpen.

Corona-overbruggingskrediet

De voorwaarden voor het overbruggingskrediet bij Qredits zijn zeer gunstig te noemen. Het betreft een lening voor een microkrediet tot maximaal € 25.000,- voor bestaande ondernemers. De rente bedraagt slechts 2% in het eerste jaar, daarna is de rente 5,75% voor de rest van de looptijd van maximaal 48 maanden. De eerste 6 maanden hoeft er door de ondernemer geen aflossing betaald te worden. In overleg kan de aflossingsvrije periode verlengd worden naar 12 maanden. Na het eerste jaar kan de klant boetevrij aflossen. Voor grotere bedragen tot € 250.000 kan de ondernemer ook een aanvraag indienen bij Qredits, hiervoor gelden de reguliere product voorwaarden.

Gratis CrisisCoach

Qredits staat bekend om de succesvolle combinatie van krediet en coaching. Bij het overbruggingskrediet kan gebruik worden gemaakt van een gratis CrisisCoach. Vanuit de poule van vrijwillige Qredits-coaches hebben professionals en ervaren ondernemers zich aangemeld om in deze crisistijd ondernemers onafhankelijk telefonisch te coachen. Soms heb je als ondernemer even iemand nodig met wie je kunt sparren. Dat doen we graag én is gratis voor iedere ondernemer. Want Qredits is meer dan krediet alleen. 

 

Nog meer overbruggingskredieten