Ondernemers helpen

06-03-2009

Er is geconstateerd dat ondernemers te weinig gebruik maken van de regelingen die er op dit moment zijn. Op dit moment vallen de gevolgen van de kredietcrisis nog mee volgens de banken. Wel is de verwachting dat de situatie kritischer wordt na de zomerperiode. De Gemeente Almelo heeft een meldpunt ingesteld.

Deze week was er een overleg met een delegatie van het college van burgemeester en wethouder, de 5 grote banken in Almelo, het MKB Almelo, Energiek Almelo en de Industriële Kring Twente (IKT). Doel van het gesprek was om van de banken te horen wat hun rol is tijdens de kredietcrisis, wat banken op dit moment vinden van de situatie en wat hun verwachtingen zijn. "In de gesprekken die we hadden met ondernemers kwamen deze vragen ook veel aan de orde", aldus wethouder Van Broekhoven van de Gemeente Almelo.

De conclusie na het gesprek was dat volgens de banken de gevolgen van de kredietcrisis voor de Almelose ondernemers op dit moment nog meevallen. Wel is de verwachting dat de situatie kritischer wordt na de zomerperiode. De Gemeente Almelo weet dat voor een aantal werknemers van Almelose bedrijven arbeidstijdkorting is aangevraagd en er een hogere instroom is in de bijstand. Ook is geconstateerd dat ondernemers nog te weinig gebruik maken van de diverse regelingen die de Gemeente Almelo en de Rijksoverheid aanbieden voor ondersteuning.

Bedrijfsadvisering

Het Objectief Ondernemers Adviespunt is een initiatief van de Gemeente Almelo om startende en doorstartende ondernemers te stimuleren. Bij OOA werken adviseurs met jarenlange ervaring op het gebied van advisering aan startende ondernemingen. OOA biedt concrete en deskundige ondersteuning van initiatieven. Naast persoonlijk advies organiseren zij praktische cursussen en trainingen, over bijvoorbeeld het schrijven van een ondernemingsplan, bedrijfsadministratie en marketing en reclame.

Microkredieten

Daarnaast kunnen sinds 1 januari 2009 startende en doorstartende ondernemers met een goed ondernemersplan gebruik maken van microkredieten tot maximaal 35.000 euro, aangeboden door de overheid in samenwerking met vier grootbanken. Vooralsnog gaat het om projecten die duren tot 1 januari 2011. Starters en ondernemers in de regio Almelo die in aanmerking willen komen voor een microkrediet kunnen zich hiervoor wenden tot Qredits of bij het Objectief Ondernemers Adviespunt. OOA mag namens Qredits de screening van deze aanvragen uitvoeren. Daarnaast kan een bedrijfskrediet ook online aangevraagd worden, waarna een expert van Qredits een afspraak maakt. Als zij denken dat het plan haalbaar is en voldoet aan de overige voorwaarden kan men snel en gemakkelijk beschikken over het gevraagde krediet.

Bijstandsbesluit zelfstandigen

Bestaande zelfstandigen met een levensvatbaar bedrijf, die tijdelijk kampen met financiële moeilijkheden kunnen een beroep doen op de Bbz-regeling voor een tijdelijke uitkering die het inkomen aanvult tot bijstandsniveau en/of het verstrekken van bedrijfskapitaal als lening, onder de voorwaarde dat het bedrijf levensvatbaar is.

Schuldhulpverlening aan zelfstandigheden

Zelfstandigen met financiële problemen kunnen worden begeleid via een schuldhulpverleningstraject. Indien tijdig mee wordt gewerkt aan een schuldhulpverlening kan in vele gevallen faillissement worden voorkomen. De Gemeente Almelo heeft een contract met het bureau Menzing & Partners. Hierdoor kunnen Almelose bedrijven kosteloos schuldhulpverlening krijgen.

Uitbreiding Exportkredietverzekeringfaciliteit (EKV)

De Staat zal voor markten (met name in Oost-Europa) waar geen commerciële exportkredietverzekeringen meer beschikbaar voor zijn, risico's gaan afdekken zodat handel mogelijk blijft. Er wordt wel nog steeds afzonderlijk beoordeeld of sprake is van een voor de Staat acceptabel betalingsrisico. Om de financiering van grote transacties te ondersteunen komt er een overheidsgarantie voor uitbetaling.

Uitbreiding Borgstelling MKB-kredieten

Ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (MKB) kunnen een borgstelling krijgen voor een gedeelte van hun krediet. Daardoor kunnen zij bij de bank meer lenen dan zij op basis van hun onderpand zouden krijgen. De bank kan bij de overheid een beroep doen op de Borgstellingsregeling MKB-bedrijven (BBMKB). Er zijn extra mogelijkheden voor starters en voor (doorstartende) innovatieve ondernemingen. Het krediet kan ook ingezet worden voor internationale investeringen. Ook ondernemers die de verontreinigde bodem van hun bedrijfspand of -terrein willen saneren, kunnen borgstelling krijgen voor een krediet. Vanwege de kredietcrisis is het bedrijfsborgstellingskrediet verhoogd van € 1 miljoen naar maximaal € 1,5 miljoen, is de doelgroep uitgebreid van bedrijven met maximaal 100 werknemers naar maximaal 250 werknemers en is het startersborgstellingskrediet verhoogd van maximaal € 100.000 naar maximaal € 200.000.

Garantie ondernemersfinanciering

Grote en middelgrote bedrijven kunnen gemakkelijker hoge bedragen lenen omdat de overheid garant staat. Zo kunnen gezonde ondernemingen ondanks de kredietcrisis blijven investeren. De regeling houdt in dat financiers die kapitaal verschaffen een garantie van 50% van de overheid krijgen. Als de bank verlies lijdt op de investering, kan deze 50% declareren bij het Ministerie van Economische Zaken. De andere helft komt voor rekening van de bank. De looptijd van de garantie is maximaal 8 jaar.

(bron: Omroep Almelo)

 

Ondernemers helpen