Overheidssteun microfinanciering

06-06-2011

Dat schrijft minister Maxime Verhagen van Economische Zaken vandaag aan de Tweede Kamer. De bewindsman evalueert in zijn brief twee projecten die in 2009 zijn gestart: Stichting Microkrediet Nederland (beter bekend onder de naam Qredits) en de SZW- borgstellingsregeling. De projecten zijn destijds opgestart omdat kredietaanvragen voor een microkrediet door banken vaker dan gemiddeld worden afgewezen, bijvoorbeeld omdat aspirant-ondernemers niet goed weten hoe ze de aanvraag moeten onderbouwen.

Een startende ondernemer kan via Qredits maximaal 35.000 euro lenen, de SZW-borgstellingsregeling is per 1 januari 2011 stopgezet.

Dubbel werk

Onderzoeksbureau Ecorys, dat voor EZ de effecten heeft onderzocht, concludeert dat de SZW-borgstellingsregeling wel werkt, maar dat overheid en banken soms dubbel werk doen. De tijdelijke regeling, waarvan vooral veel uitkeringsgerechtigden hebben geprofiteerd, zal daarom niet terugkeren.

Qredits blijft wel actief. Leningen van het departement van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en verschillende banken geven Qredits ruim voldoende tijd om financiers te vinden om uiteindelijk los van de overheid aspirant ondernemers te ondersteunen, aldus de minister. In augustus 2010 heeft de pilot Qredits van de drie grootbanken en de Bank der Nederlandse Gemeenten aanvullende financiering van € 30 miljoen ontvangen.

Tot nu toe hebben 7500 starters zich gemeld bij Qredits. De borgstellingsregeling trok 1750 à 2000 aanmeldingen.

Overheidssteun microfinanciering