Partnership NIBESVV & Qredits

Partnership NIBESVV & Qredits

Als partner van Qredits biedt NIBESVV vrijwillig zijn expertise aan door het leveren van een pool van coaches die Qredits-ondernemers ondersteunen op het terrein van financiering, marketing, human resources en persoonlijke effectiviteit.

Voor NIBESVV biedt het partnership met Qredits de mogelijkheid om zijn trainers en medewerkers ondernemingen van een andere kant te laten leren kennen en aansluiting te houden bij de praktijk. Bovendien wil NIBESVV als kennisinstituut in een vroeg stadium deel uitmaken van de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van alternatieve financieringsvormen.

We kijken uit naar een langdurige en waardevolle relatie met NIBESVV.

NIBESVV & Qredits

Partnership NIBESVV & Qredits