Qredits bereikt beoogde doelgroepen (benchmark)

Qredits bereikt beoogde doelgroepen (benchmark)

11-04-2013 QreditsDoelgroep

Microfinanciering is in 2009 in Nederland beschikbaar gekomen door een voor dit doel speciaal opgerichte organisatie: Qredits. Het doel van Qredits is de ontwikkeling van het kleinbedrijf te bevorderen door specifieke kredietverlenings- en coachingsfaciliteiten aan te bieden. Daarbij richt ze zich zowel op startende als bestaande ondernemers met minder dan 5 werknemers. Uit een door Panteia/EIM uitgevoerde benchmark blijkt dat Qredits inderdaad die specifieke doelgroepen bedient die men bij aanvang voor ogen had.

Deze benchmark is uitgevoerd in 2012. De cijfers hierin zijn een jaar oud. Qredits bestaat inmiddels 4 jaar en in deze tijd heeft zij bijna 3.500 microkredieten verleend.

Uit de benchmark blijkt dat Qredits specifieke doelgroepen relatief meer bereikt. De clientèle van Qredits is relatief jong, relatief meer vrouw, vaker laag en middelbaar opgeleid en vaker allochtoon. Qua branches zijn er binnen de clientèle van Qredits pieken in handel, horeca, transport en communicatie. De dienstverlenende sector, zowel zakelijk als persoonlijk, is juist ondervertegenwoordigd.

Qredits bereikt beoogde doelgroepen (benchmark)